Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Mauno Pekkalan hallituksen ohjelma 26.3.1946

Hallitus, joka niinkuin sen edeltäjäkin tulee hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa, pyrkii jatkamaan samaa politiikkaa kuin nyt eronnutkin hallitus. Valitsemalla edellisen hallituksen pääministerin presidentiksi tasavallan eduskunta, niinkuin tasavallan presidentti tehtäväänsä suorittamaan ryhtyessään totesi, tahtoi osoittaa hyväksymisensä sille poliittiselle suunnalle, jota hänen johtamansa kaksi hallitusta olivat noudattaneet ja jonka jatkamiseen eduskunnan näin ollen voidaan tulkita antaneen kehoituksen

Välirauhansopimuksen tarkka täyttäminen on ollut ja on edelleen, samoin kuin ulkopolitiikkamme hoitaminen muutenkin ystävällisten suhteittemme kehittämiseksi ja lujittamiseksi Neuvostoliittoon ja Länsiliittoutuneisiin kansakuntiin yleensä, ulkopolitiikkamme tärkeimpiä tehtäviä. Täten ja myös eräin toisin toimenpitein on pyritty laskemaan pohja lujalle ja kestävälle rauhalle Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.

Nyt toimintansa aloittaneen hallituksen lähimpänä tehtävänä tuleekin olemaan lopullisen rauhan saavuttaminen. Meillä on siis edessämme aika, jolloin meidän tuleva kohtalomme määritellään. Samalla tulee hallitus luonnollisesti ylläpitämään hyviä suhteita kaikkiin demokraattisiin maihin, joiden kanssa maamme aina tulee olla läheisessä yhteistoiminnassa. Sisäpolitiikan alalla on uuden ulkopoliittisen ajatustavan juurruttaminen kaikkiin kansankerroksiin ensisijainen tehtävä. Kansa kokonaisuudessaan olisi saatava käsittämään, että edessä olevien suurten tehtävien suorittaminen ei ole mahdollista ilman, että sotapolitiikan viimeisetkin jätteet, mitä laatua ne lienevätkin ja millä aloilla niitä esiintyneekin, poistetaan. Mm. sivistyselämän elvyttäminen ja puhdistaminen kiihkokansallisista ja epäkansanvaltaisista piirteistä on siten viipymättä suoritettava. Olojemme kansanvaltaistamista on jatkettava kaikilla aloilla, päämääränä fascististen ainesten poistaminen johtavilta paikoilta yhteiskunnassa sekä fascististen piirteiden hävittäminen yleensä julkisesta elämästä. Niiden piirien toimintaa, jotka piirit sekä julkisessa sanassa että vielä enemmän salassa mitä moninaisimmin tavoin juonittelevat nykyistä poliittista suuntausta vastaan, on tarkoin seurattava. Asekätköt on kaikki haettava päivänvaloon ja niiden toimeenpanijat saatettava edesvastuuseen. On hankittava takeet siitä, että armeijasta muodostuu kansanvallan tuki ja turva. Myös oikeuslaitoksessa on toimeenpantava tarpeellisia uudistuksia, jotapaitsi vankilaolot on uudistettava. Sosiaalipolitiikkaa on hoidettava vähävaraisen väestön etuja silmälläpitäen, jolloin varsinkin sodasta kärsineiden tukalaa asemaa oli pyrittävä huojentamaan.

Talouspolitiikassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava niitä suuntaviivoja, jotka viitoitettiin jo edellisen hallituksen ohjelmassa ja siinä yhteistyösopimuksessa, joka tehtiin eduskunnan kolmen suurimman ryhmän kesken. Siten on valtion talous ja talouselämä yleensä tehokkain toimenpitein estettävä luisumasta sekasortoon, inflatorista kehitystä tepsivin keinoin vastustamalla ja saattamalla valtion raha-asiat tasapainoon. Tuotantoelämämme on kaikin tarkoituksenmukaisin keinoin elvytettävä. Pyrittävä mm. korjaamaan maatalouden sota-aikana aiheutuneet rappiot ja kohottamaan sen tasoa ja kannattavaisuutta. Säännöstelyn lopettaminen myös maa- ja metsätalouden alalla, mikäli siihen mahdollisuuksia tarjoutuu, on oleva hallituksen pyrkimyksenä. Siirtoväen olosuhteiden parantamiseen, sekä hävitettyjen seutujen ja Pohjois-Suomen väestön tukalan aseman korjaamiseen tulee hallitus niinikään kiinnittämään vakavaa huomiota. Maan ruotsinkielisen väestön turvallisuuden tunteen ja yhteisymmärryksen sekä sovun lujittamiseksi eri kieliryhmien välillä tulee hallitus toimimaan edeltäjänsä viitoittamaa tietä. Tehtäväänsä ryhtyessään toivoo hallitus pyrkimyksissään rauhan aikaansaamiseksi ja edessä olevien monenlaisten vaikeuksien voittamiseksi saavansa mahdollisimman laajojen kansalaispiirien kannatuksen.

Sivun alkuun