Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Karl-August Fagerholmin II hallituksen ohjelma 5.3.1956

Hallitus on joutunut aloittamaan toimintansa talouspoliittisesti erittäin vaikeassa asemassa. Siitä syystä hallitus ottaa kiireellisimmäksi tavoitteekseen ajankohtaisten talouspoliittisten pulmakysymysten viipymättömän ratkaisun ja työrauhan palauttamisen maahan niin, että edellytykset pitempiaikaiselle yhteiskuntaa rakentavalle työlle turvataan. Pyrkimyksenä on lisätä eri kansalaispiirien keskinäistä ymmärtämystä ja tehostaa kansallista yksimielisyyttä. Hallitus jatkaa sitä ulkopolitiikkaa, jonka tarkoituksena on hyvien suhteitten ylläpitäminen kaikkiin maihin ja erityisesti naapurimaihimme sekä Suomen pysyttäminen suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella.

Talouspolitiikan alalla hallitus pyrkii toimenpiteillään turvaamaan kansalaisten työnsaannin ja eri yhteiskuntaryhmien välisen oikeudenmukaisen tulonjaon vakaan rahanarvon vallitessa. Tuotannon, myös pienyritteliäisyyden, yleisiä edellytyksiä pyritään edistämään ja talouselämän rakenteellisia heikkouksia poistamaan.

Hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen, että kuluvan vuoden aikana tapahtunut elinkustannusten nousu tulisi hinta- ja palkkaratkaisuissa oikeudenmukaisella tavalla hyvitetyksi palkansaajille. Hintojen ja maksujen nousu pyritään estämään. Hallituspolitiikalla vakautetaan maataloustulo lakisääteisesti. Maatalouden tuotantoa pyritään tehostamaan ja siten luomaan edellytykset kannattavan maatalouden harjoittamiselle. Sosiaalisen toiminnan alalla hallitus pyrkii parantamaan avun tarpeessa olevien kansalaisryhmien elinehtoja ja lisäämään yleistä yhteiskunnallista turvallisuutta. Työaikalainsäädäntöä ja sosiaalivakuutusta kehitetään, asuntokysymys ja kysymys normaaliajan asutustoiminnasta pyritään yhteiskunnallisina pulmina ratkaisemaan.

Kansalaisten verorasitusta pyritään keventämään sekä valtion- että kunnanverotuksen kohdalta ja verolainuudistuksen toimeenpanoa kiirehditään.

Kouluolojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota ammattikoulutuksen tehostamiseen. Kansanopetukselle, tieteelliselle tutkimustyölle ja taiteille pyritään antamaan riittävästi tukea.

Eduskunnan laajaan enemmistöön nojautuva hallitus toivoo, että kaikki vastuuntuntoiset kansalaiset tukisivat hallituksen pyrkimyksiä. Vain osoittamalla joka taholta sovinnollista mieltä asiallista harkintaa, rauhallisuutta ja päättäväisyyttä voimme voittaa edessä olevat vaikeudet ja turvata kehityksen normaalin kulun.

Sivun alkuun