Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Reino Kuuskosken hallituksen ohjelma 26.4.1958

Toimitusministeristönä hallituksen tehtävä on nykyisissä poliittisesti ja taloudellisesti epävakaisissa oloissa ensi sijassa päiväjärjestyksessä olevien asioiden hoitaminen oikeusjärjestyksen puitteissa sekä Eduskunnan päätösten mukaisesti ja sen luottamuksen varassa siihen saakka, että heinäkuussa valittava Eduskunta oli kokoontunut ja parlamentaarinen hallitus muodostettu. Hallitus pyrkii erityisesti huolehtimaan siitä, että valtion maksuvalmius kaikissa oloissa on turvattu ja että lisääntyneen työttömyyden yhteiskunnalle aiheuttamia vaurioita kaikin käytettävissä olevin keinoin pyritään lieventämään, mitä varten hallitus ryhtyy myös toimenpiteisiin työttömyysvakuutusta koskevan esityksen valmistamiseksi.

Ulkopolitiikassa hallitus seuraa vakiintunutta puolueettomuuslinjaa ja pitää yllä hyviä suhteita kaikkiin ulkovaltoihin. Erityisesti odotetaan Tasavallan Presidentin vierailun yhteydessä ja muutoinkin hyvien suhteiden naapurimaahamme Neuvostoliittoon edelleen lujittuvan, samalla kun pohjoismaista yhteistyötä taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla kehitetään.

Hallituksen luonteesta seuraa, ettei sillä ole tarkoitusta eikä mahdollisuuttakaan ryhtyä toteuttamaan laajempia uudistuksia. Kuitenkin sen on valmisteltava tiukkaa säästäväisyysohjelmaa noudattaen ensi vuoden tulo- ja menoarvioehdotusta niin pitkälle, että uusi parlamentaarinen hallitus ehtii ajoissa jättämään esityksen Eduskunnalle. Niin ikään hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Eduskunnan jo päättämien tai vielä tänä keväänä päätettävien lainsäädäntöuudistusten voimaan panemiseksi.

Hallitus toivoo, että se voisi myötävaikuttaa yhteiskuntaelämässämme esiintyneiden ristiriitojen tasoittamiseksi ja sovinnollisen ilmapiirin luomiseksi edessä olevia vaikeuksia yhteisesti selvitettäessä. Siinä hallitus odottaa saavansa tukea kaikilta vastuuntuntoisilta kansalaispiireiltä.

Sivun alkuun