Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Martti Miettusen hallituksen ohjelma 20.7.1961

Hallitus jatkaa edeltäjänsä ulkopolitiikkaa, jonka keskeisenä tavoitteena on rauhanomaisen kehityksen edistäminen sekä hyvien ja luottamuksellisten suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihimme. Hallitus pyrkii sisäpolitiikassaan lisäämään eri kansalaispiirien välistä sovinnollista yhteistyötä ja omalta osaltaan luomaan edellytyksiä parlamentaarisen olojemme rauhoittumiselle.

Talouspolitiikassaan hallitus haluaa edistää tuotantotoimintaa talouselämän kaikilla aloilla ja kiinnittää keskeistä huomiota valtakunnan eri osien tasapainoisen kehityksen turvaamiseen. Maatalouspolitiikassaan hallitus pyrkii helpottamaan maatalouden sopeutumista muuttuvaan elinkeinorakenteeseen, turvaamaan maatalousväestön ansiotason pysymisen muiden yhteiskuntaryhmien rinnalla ja edistämään asutustoimintaa, joka ensi sijassa tähtää liian pienten tilojen elinkelpoisuuden parantamiseen. Valtiontaloudessa on hallituksen pääpyrkimyksenä laatia ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitys taloudellisten mahdollisuuksiemme ja nykyisen suhdannetilanteen edellyttämälle pohjalle.

Hallitus tahtoo toteuttaa kaikkien kansalaispiirien oikeudet tasapuolisesti huomioonottavaa sosiaalipolitiikkaa kiinnittäen erityistä huomiota vaikeimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevien väestöryhmien aseman parantamiseen.

Kulttuuripolitiikassa kiinnitetään huomiota kouluolojemme, erikoisesti teknillisen ja maataloudellisen ammattiopetuksen kehittämiseen, tieteellisen tutkimustyön ja taiteen eri alojen tukemiseen sekä kansansivistyksen ajankohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Näissä tehtävissään hallitus odottaa saavansa ymmärtämystä ja tukea eduskunnalta ja koko Suomen kansalta.


Sivun alkuun