Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Teuvo Auran II hallitus

Auran II hallitus oli virkamieshallitus, joka ei antanut erillistä ohjelmajulistusta.

Pääministeri Aura määritteli hallituksen toiminnan suuntaviivoja Tamminiemessä 2.11.1971 pitämässään puheessa seuraavasti:

Monelle meistä tämä on lyhyehkön ajan sisällä toinen kerta, kun yllättäen joudumme tarttumaan hallituslaivan peräsimeen. Viime viikkojen tapahtumat tuovat mieleen näytelmän "Seis maailma, tahdon ulos". Laivasta voi hypätä ulos, mutta sen pysäyttäminen on melkeinpä mahdotonta. Se jatkaa kulkuaan, ja jos ruorissa ei ole kukaan, niin seurauksena on karille ajo.

Te herra tasavallan presidentti olette maamme ulkopolitiikan johtajana antaneet meille matkan suunnan, jota tulemme ehdottomasti noudattamaan. Uuden hallituksen ja sen jäsenten puolesta vakuutan Teille, herra tasavallan presidentti, että tuemme kaikin mahdollisin tavoin noudattamaanne aktiivista puolueettomuuspolitiikkaa ja ennen kaikkea ystävällisten suhteiden jatkumista sosialististen neuvostotasavaltain liittoon, muihin naapurimaihimme, sekä kaikkiin kansoihin. Me olemme tilapäisiä ruorimiehiä ja pyrimme vain saamaan aluksen turvallisesti satamaan. Pelkkä ruorista kiinni pitäminen ei kuitenkaan riitä, alusta on myös ohjattava kapeilla ja karikkoisilla väylillä. Olen jo julkisuudessa ilmoittanut, että asiantuntijaministereistä koottu uusi hallitus tuleehoitamaan lähinnä ns. juoksevia asioita.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö tekisi sellaisia päätöksiä, joita yhteinen etu saattaa vaatia. Esimerkiksi muu maailma ei varmaankaan odottele meidän poliittisen tilanteemme selviämistä ratkoessaan tärkeitä kansainvälisen yhdentymisen ongelmia. Efta- ja EEC-kysymyksissä saattaa tulla uusia ehdotuksia tai vaiheita, jotka vaativat meidän pikaista kannanottoamme tai toimenpiteitämme.

Hallituksen on lisäksi tehtävä sellaisia sisä- ja talouspoliittisia päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä maamme talous- ja valtioelämän häiriöttömän kulun takaamiseksi. Hallitus lähtee siitä, että valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvio saadaan hyväksytyksi eduskunnassa tämän hallituksen toimikautena.

Maksutasevajaus on niinikään asia, jota hallituksen on tavalla tai toisella hoidettava. Syyskuussa 1971 julkaistussa taloudellisessa katsauksessa arvioitiin vaihtotaseen alijäämän kohoavan tänä vuonna runsaaseen 800 milj. markkaan ja ensi vuonna n. 300 milj. markkaan. Ennustetta laadittaessa lähdettiin siitä, että sekä liikevaihtoveron lisävero että ns. tasausvero ovat voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Kun lisäksi eräiden tärkeiden tuontihintojen kohdalla on tapahtunut kansainvälistä hintojen nousua, voi maksutaseen alijäämä nousta tämän vuoden lopussa lähelle miljardia markkaa ja ensi vuonna 600 - 700 miljoonaan markkaan. Matalasuhdanteen aikana näin suuri alijää,ä on erittäin huolestuttava ongelma.

Me tiedämme tämän hallituksen tehtävän määräaikaiseksi ja uuden hallituksen puolesta vakuutan Teille, herra tasavallan presidentti, että hallitus toivoo parlamentaarisen hallituksen syntyvän mahdollisimman pian vaalien jälkeen. Omasta puolestamme yritämme tätä helpottaa neuvottelemalla tulopoliittisista kysymyksistä etujärjestöjen kanssa. Tätä pyrimme valmistelemaan pohjaa tuleville tulopoliittisille ratkaisuille, jotka parlamentaarinen hallitus tulee aikanaan tekemään.

Tänään on julkistettu ns. tulopoliittisen informaatiokomitean UKK-sopimuskautta koskeva selvitys. Sen mukaan kuluttajahinnat kohoaisivat koko UKK-sopimuskautena eli viime joulukuusta ensi maaliskuuhun 10,1 %. Vastaavana aikana nousisi palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 14,7 % ja reaalisesti 4,2 %. UKK- sopimusta solmittaessa arvioitiin työn tuottavuuden nousevan v. 1971 koko kansantaloudessa keskimäärin 5 %, mutta nousu jäänee alle kolmen prosentin, joten reaaliansiotason nousu ylittää työn tuottavuuden nousuarvion.

Komitean saamien tietojen mukaan näyttäisi myös siltä, ettei maataloustuotteiden tavoitehintatasoa koko UKK-sopimuskaudelta tavoiteta. Tälläisiltä vaikuttavat ne lähtökohdat, joista hallituksen on ryhdyttävä neuvottelemaan etujärjestöjen kanssa vaikeasta ja monisäikeisestä tulonjaosta, joka johti edellisen hallituksen kaatumiseen. Nyt julkaistut tiedot antavat keskustelulle asiallista taustaa vaalikuumeesta huolimatta.

Sivun alkuun