Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Martti Miettusen II hallituksen ohjelmajulistus 30.11.1975

Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, Keskustapuolue, Ruotsalainen Kansanpuolue ja Liberaalinen Kansanpuolue muodostavat parlamentaarisen enemmistöhallituksen, jonka tärkeimpänä ja kiireellisimpänä tehtävänä on työllisyyden turvaaminen.

Hallitus yhtyy niihin näkemyksiin vakavasta työllisyystilanteesta ja taloudellisista vaikeuksista, jotka Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen esitti puheessaan 27. päivänä marraskuuta 1975. Kansaamme uhkaa nopeasti vaikuttava työttömyys, jonka haitat ulottuvat yli koko maan. Hallituksen tahto on, että työllisyyden ylläpitäminen asetetaan tässä vaiheessa poliittisen toiminnan ensimmäiseksi tavoitteeksi ja talouspolitiikkaa kehitetään tämän päämäärän saavuttamiseksi.

Hallitus valmistaa välittömästi laajan ja monipuolisen työllisyysohjelman. Sen toteuttamiseksi hallitus ryhtyy tarvittaviin finanssipoliittiseen toimenpiteisiin. Hallitus edellyttää, että rahapolitiikalla tuetaan aktiivisesti työllisyyden ylläpitämistä. Hallitus pitää välttämättömänä, että maassa suoritetaan sellaisia talouspoliittisia ratkaisuja, jotka katkaisevat inflaatiokehityksen ja supistavat vaihtotaseen vajausta. Valtioneuvoston toimintaa kehitetään niin, että työllisyyteen vaikuttavien asioiden käsittely tulee tähänastista tehokkaammaksi, nopeammaksi ja joustavammaksi. Tässä tarkoituksessa muodostetaan hallitukseen työllisyys- ja talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Hallitukseen osallistuvien puolueiden kesken käytiin 30.10.–17.11.1975 välisenä aikana laajoja neuvotteluja yhteishallituksen muodostamiseksi. Neuvottelujen pohjalta hallituksen muodostaja laatii ehdotuksen hallitusohjelmaksi. Hallitus selvittää ensi tammikuun loppuun mennessä erimielisyyttä aiheuttaneet hallitusohjelmaehdotuksen kohdat ja hyväksyy hallitusohjelman kuluvaa vaalikautta varten. Ulkopolitiikassa hallitus noudattaa Paasikiven–Kekkosen linjan mukaista ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäiseen avunantosopimukseen perustuvaa aktiivista, rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa. Hallitus edistää tehokkaasti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa hyväksyttyjen periaatteiden toteuttamista ja tukee Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa.

 

Aiheeseen liittyvää

Sivun alkuun