Hyppää sisältöön

Ahti Kurvinen valtioneuvoston turvallisuusjohtajaksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.6.2019 15.17
Tiedote 328

Valtioneuvosto nimitti 19. kesäkuuta yleisesikuntaupseeri, eversti Ahti Kurvisen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Neuvotteleva virkamies määrätään samalla valtioneuvoston turvallisuusjohtajaksi ja valtioneuvoston hallintoyksikön valmiusyksikön päällikön tehtävään.

Ahti Kurvinen on toiminut Maavoimien suunnittelupäällikkönä vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kaartin jääkärirykmentin komentajana vuosina 2016–2018, Pääesikunnassa vuosina 2014–2016 ja 2000–2006, Yhdysvalloissa oppilasupseerina vuosina 2013–2014, Karjalan prikaatissa esikuntapäällikkönä vuosina 2012–2013, Puolustusministeriössä osastoesiupseerina vuosina 2009–2011, kriisinhallintatehtävissä vuosina 2009 ja 2000, pataljoonan komentajana vuosina 2007–2009 ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opettajana vuosina 1998–2000.

Valtioneuvoston valmiusyksikkö vastaa valtioneuvoston yhteisestä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta, häiriötilanteiden johtamisen tuesta sekä valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta ja siihen liittyvästä analyysitoiminnasta. Lisäksi yksikkö vastaa muun muassa valtioneuvoston turvallisuudesta sekä valtioneuvoston jäsenten turvallisuuspalveluista.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia.