Hyppää sisältöön

Arktisen politiikan strategia lausuntokierrokselle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.2.2021 11.24 | Julkaistu suomeksi 11.2.2021 klo 13.03
Tiedote 72/2021

Valtioneuvoston kanslia on lähettänyt arktisen politiikan strategialuonnoksen laajalle lausuntokierrokselle 8.2.2021. Lausuntoaikaa on 12.3.2021 asti. Valmis strategia julkaistaan maaliskuussa. Arktisen politiikan strategian laatiminen on keskeinen osa Suomen arktista politiikkaa.

Strategiaa on valmisteltu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen.

Strategia kattaa kaksi vaalikautta eli se ulottuu vuoteen 2030 saakka. Arktisen politiikan strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi. 

Strategian johdanto-osuudessa esitellään Suomen arktisen politiikan tavoitteet ja linjaukset seuraavalle kymmenelle vuodelle. Suomi korostaa kaiken arktisen yhteistyön läpileikkaavina teemoina kestävän kehityksen periaatteiden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edellyttämistä. Johdanto-osuudessa käsitellään arktisen politiikan kansainvälistä toimintaympäristöä ja turvallisuuskysymyksiä. 

Strategiassa priorisoidaan painopistealueita

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 
  2. Asukkaat, alueen hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansojen oikeudet 
  3. Arktinen osaaminen, huippuluokan tutkimus ja elinkeinot 
  4. Infrastruktuuri ja logistiikka 

Strategiassa käsitellään jokaisen neljän painopistealueen tilannekuva, tavoiteltu kehitys arktisella alueella ja konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Strategian valmistelun päävastuu on valtioneuvoston kanslialla. Strategian ohjausryhmässä ja Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmässä on edustus kaikista ministeriöistä. Myös Arktinen neuvottelukunta tukee työllään strategiavalmistelua ja myöhemmin sen toteutumisen seurantaa. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat monipuolisesti Suomen arktista osaamista. Sekä ohjausryhmän että neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.  Valmistelutyössä on jo ennen lausuntokierrosta kuultu laajasti asiantuntijoita ja sidosryhmiä. 

Kaikki arktiset maat ja useat alueesta kiinnostuneet alueen ulkopuoliset maat ovat hiljattain julkaisseet tai ovat julkaisemassa arktiset strategiansa. Ruotsi ja Norja ovat jo julkaisseet omat strategiansa, ja Tanskan strategia julkaistaan alkuvuodesta. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija, Arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri Nina Brander, p. +358 40 823 84 92 ja projektisuunnittelija Emma Borg, valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, p. +358 46 921 97 92.