Hyppää sisältöön

Ehdotus Nato-jäsenyyteen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista lausuntokierrokselle

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2024 10.44
Tiedote

Puolustusministeriössä on valmistunut pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukainen lakiehdotus Nato-jäsenyyteen liittyvistä muutoksista puolustusministeriön hallinnonalan säädöksiin.

Hallitusohjelman mukaan Suomi varautuu Naton jäsenenä vastaanottamaan apua liittolaisiltaan sekä antamaan apua liittolaisilleen. Suomi osallistuu Naton kaikkeen toimintaan, Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin sekä sitoutuu koko liittokunnan kattavaan pelotteeseen ja yhteiseen puolustukseen. Nato-jäsenyyteen liittyviä lainsäädäntömuutoksia valmistellaan vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa puolustusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia Puolustusvoimien tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Muutokset liittyvät Suomen Nato-jäsenyyteen.

Tavoitteena on selkeyttää Puolustusvoimien tehtäviä säätämällä nimenomaisesti Pohjois-Atlantin liiton yhteistä puolustusta koskevasta tehtävästä sekä muun sääntelyn soveltumisesta Pohjois-Atlantin liiton toimintaan.

Pohjois-Atlantin liitto lisättäisiin nimenomaisesti sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain soveltamisalaan. Muissa laeissa olevat viittaukset Puolustusvoimien tehtäviin muutettaisiin vastaamaan ehdotettuja muutoksia.

Tavoitteena on vastata käytännön tarpeisiin, joita Nato-jäsenyyden myötä lisääntyvästä ulkomaisten joukkojen toiminnasta Suomessa aiheutuu. Työryhmä ehdottaa, että Puolustusvoimat voisi käyttää tilapäisesti muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä myös Pohjois-Atlantin liiton yhteisen puolustuksen toimeenpanossa ja puolustusyhteistyössä.

Työryhmä ehdottaa uutta sääntelyä siitä, että Puolustusvoimat voisi asettaa rajoituksia lentopaikoille ja satama-alueille vieraan valtion joukkojen maahantulon ja maasta poistumisen turvaamiseksi.

Lisäksi ehdotetaan uutta sääntelyä vartio- tai päivystystehtävää suorittavien Puolustusvoimien virkamiesten toimivaltuuksiin Puolustusvoimien alueiden ja vieraan valtion asevoimien joukkojen tilapäisessä turvaamisessa näiden välittömässä läheisyydessä.

Puolustusvoimien turvaamistehtäviä koskevaan sääntelyyn tehtäisiin tarvittavat muutokset. Myös sotilasajoneuvolakiin ja sotilastiedustelusta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia.

Lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.5.2024 asti.

Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600) ja hallitusneuvos Minnamaria Nurminen p. 0295 140 602 sähköposti: ([email protected]).

Lausuntopalvelu.fi https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fba401dc-8645-45a4-9bcd-9e300cc47e8f&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744