Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunnassa aiheena EU:n strateginen autonomia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.3.2023 15.56 | Julkaistu suomeksi 9.3.2023 klo 16.19
Tiedote

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 9. maaliskuuta Suomen kantoja työhön EU:n strategisen autonomian vahvistamiseksi, monivuotisen rahoituskehyksen välitarkasteluun vaikuttamiseksi sekä ensi viikon talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja euroryhmän kokouksiin.

Suomi pitää EU:n strategisen autonomian vahvistamista tärkeänä. Suomi katsoo, että unionin strategisen autonomian on perustuttava EU:n omien vahvuuksien kehittämiselle, reilulle kilpailulle sekä maailmantalouteen osallistumiselle. On huolehdittava siitä, että lyhyen tähtäimen toimenpiteet strategisen autonomian vahvistamiseksi eivät ole ristiriidassa Euroopan kestävän globaalin kilpailukyvyn rakentamisen kanssa. EU:n kriisinkestävyyden vahvistaminen on tärkeä osa strategista autonomiaa ja unionin kykyä toimia itsenäisesti.

Strategisen autonomian vahvistamisessa tulee huomioida myös suurvaltakilpailun ja geopoliittisen vastakkainasettelun myötä muuttunut toimintaympäristö. Kyse ei kuitenkaan ole vain reagoinnista ajankohtaiseen tilanteeseen, vaan EU:n toiminnan suunnittelusta ja varautumisesta pitkällä aikavälillä. 

Strategisella autonomialla tarkoitetaan yleisesti EU:n kykyä edistää määrätietoisesti unionin arvoja ja etuja, EU:n kumppanuuksien vahvistamista niin lähialueilla kuin globaalistikin ja kriittisten riippuvuuksien vähentämistä. Työ strategisen autonomian vahvistamiseksi unionissa on käynnissä, ja näkyy vahvasti miltei kaikilla EU:n politiikkasektoreilla ja konkreettisissa lainsäädäntöaloitteissa. Yksittäisiin aloitteisiin otetaan tarkemmin kantaa niistä annettavien esitysten yhteydessä.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen ennakkovaikuttamisen kantoja EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (2021-2027) väliarviointia varten. Komissio on ilmoittanut antavansa ehdotuksen väliarvioinnista touko-kesäkuussa 2023. Suomi muodostaa varsinaiset kannat väliarviointiin komission annettua asiasta ehdotuksensa.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat myös 13. maaliskuuta pidettävään euroryhmän kokoukseen ja 14. maaliskuuta pidettävään talous- ja rahoitusasioiden neuvostoon.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät talouspolitiikan EU-koordinaatiokehikon arvioinnista. Lisäksi neuvostossa on tarkoitus hyväksyä Suomen päivitetty elpymis- ja palautumissuunnitelma. 

Euroryhmän asialistalla on finanssipoliittinen ohjaus vuodelle 2024, kansainvälisten kokousten valmistelu, euroalueen ja jäsenvaltioiden inflaatiokehitys, talouspolitiikan EU-koordinaation arvioinnin euroalueen näkökohdat sekä strateginen keskustelu digieuroon liittyvistä politiikkatavoitteista.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.
 
Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja viestintäasiantuntija Lauri Heikkinen p. 046 923 5090, valtioneuvoston kanslia