Hyppää sisältöön

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan varojen käyttökohteet vuonna 2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.05 | Julkaistu suomeksi 10.7.2020 klo 14.26
Uutinen 7/2020

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on päättänyt neljän uuden meripolitiikan hankkeen rahoittamisesta. Päätökset pohjautuvat Meripolitiikan varojen vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman meripolitiikan rahoituksella pyritään edistämään kansallisen meripolitiikan vaikuttavuutta. Rahoitusta suunnataan

toimenpiteisiin, jotka edistävät eri viranomaissektoreiden välistä yhteistyötä, ja joilla saavutetaan kustannussäästöjä sekä parannetaan hallinnon toiminnan vaikuttavuutta. Lisäksi varoja suunnataan toimiin, joilla saadaan suurin vaikutus tai tuotetaan pitkäkestoisia hyötyjä sekä lisäarvoa merellisten elinkeinojen kehittymiselle tai meren tilan parantamiseen.

Vuonna 2020 rahoitettavat uudet hankkeet edistävät konkreettisella tavalla meripolitiikan kehittämiseksi määriteltyjä painopisteitä. Rahoitettavat hankkeet tuovat lisäksi hyvin selkeällä tavalla esiin sen, kuinka laajasta politiikka-alueesta meripolitiikassa todellisuudessa on kysymys. Uudet hankkeet käsittävät nimittäin niin Itämeren tilan parantamisen, merialuevalvonnan teknisen kehittämisen kuin myös meriklusteriyhteistyön kansallisen ja kansainvälisen vahvistamisen.

Elävä Itämeri säätiön (Baltic Sea Action Group) johtaman hankkeen tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa vähentämällä harmaiden vesien ja ruokajätteen purkua mereen. Hanke pyrkii lisäämään maihin purettujen jätteiden määrää mm. toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja toimintatapojen muutoksen kautta. Kaksivuotiselle hankkeelle on myönnetty 485 000 euron EMKR-rahoitus.

Rajavartiolaitoksen johtamassa hankkeessa toteutetaan puolestaan merialueiden valvonnan yhteisen tietojenvaihtoympäristön kansallinen käyttöönotto. Hankkeessa rakennetaan yhteydet ja otetaan käyttöön yhteisen eurooppalaisen merialueiden tietojenvaihtoympäristön kautta tarjottavat tietopalvelut sekä tarjotaan tietopalveluja muille niitä käyttämään oikeutetuille eurooppalaisille merialueiden valvontaa suorittaville viranomaisille. Kaksivuotiselle hankkeelle on myönnetty 500 000 euron EMKR-rahoitus.

Suomen Varustamot Ry:n johtaman hankkeen tavoitteena on meriklusteriyhteistyön vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, toimijoiden verkostoitumisen ja tiedonvaihdon edistäminen sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Tavoitteena on edistää meriklusterin näkyvyyttä ja edesauttaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia kehittyä maailman johtavaksi suunnan näyttäjäksi mm. ympäristöteknologian ja digitalisaation alueilla. Vuoden pituiselle hankkeelle on myönnetty 96 850 euron EMKR-rahoitus.

Myös Turun ammattikorkeakoulun johtamassa hankkeessa keskitytään meriteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on yhdessä varsinaissuomalaisten merellisten toimijoiden kanssa koota merkittävien eurooppalaisten meriteollisuusalueiden ryhmä, joiden kanssa syvennetään strategisen tason tutkimus-, koulutus- ja EU-tason vaikuttamista koskevaa yhteistyötä. Vuoden ja neljän kuukauden pituiselle hankkeelle on myönnetty 151 920 euron EMKR-rahoitus.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, p. 0295 160 330  [email protected] ja projektisuunnittelija Heikki Kontro, p. 0295 160 977 [email protected], valtioneuvoston kanslia