Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Finland har främjat ställningen för personer med funktionsnedsättning i det humanitära arbetet

Ulkoministeriö
3.12.2018 11.05
Pressmeddelande

Måndagen den 3 december är den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Finland har gjort betydande insatser för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning särskilt när det gäller humanitärt bistånd. Under de senaste åren har framsteg gjorts både på politiskt plan och genom projektsamarbete. Resultaten har sammanställts i rapporten Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 som publicerades i november.

Finland hade en viktig roll när deklarationen om ställningen för personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer antogs av FN:s humanitära toppmöte i Istanbul 2016. På basis av deklarationen beslutade FN:s viktigaste humanitära organisationer att arbeta effektivare för personer med funktionsnedsättning. Finland har också understött kommande riktlinjer på global nivå och EU-nivå, som syftar till att säkerställa att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning konsekvent beaktas i humanitärt bistånd.

”Tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning är ett av de viktigaste målen för Finlands utvecklingspolitik och politik för de mänskliga rättigheterna. Personer med funktionsnedsättning, i synnerhet kvinnor och flickor, är ofta den mest utsatta gruppen i krissituationer. Finland har velat vara en föregångare i att stärka deras rättigheter”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Många FN-projekt och civilsamhällesorganisationers projekt som främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har fått finansiering av Finland. Finländska organisationer har bland annat upprättat flyktingläger som beaktar behoven hos personer med funktionsnedsättning, utbildat speciallärare som arbetar med barn med funktionsnedsättning i Uganda och ordnat utbildning om ämnet i flyktingläger i Jordanien. Finländska funktionshinderorganisationer har aktivt deltagit i det internationella påverkansarbetet.

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation publicerar i samarbete med Finlands Röda Kors en 360/VR-video på internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Den sex minuter långa videon Hemma i Dadaab visar hur vardagen i ett flyktingläger i Kenya ser ut. Videon och kompletterande material med anknytning till videon finns på adressen www.maailma2030.fi/dadaab. Materialet lämpar sig till exempel som undervisningsmaterial.

Ytterligare information:
Claus Lindroos, enhetschef, enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 132 1416 (personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser)

Eija Palosuo, informatör, enhet för utvecklingskommunikation, tfn +358 295 351 961 (360-videoproduktion)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].

Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018, humanitärt bistånd

Hemma i Dadaab

Sivun alkuun