Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus päätti liikennehankkeista

Liikenne- ja viestintäministeriö
5.4.2016 21.32
Tiedote

Hallitus käynnistää Luumäki-Imatra -ratahankkeen sekä tiehankkeet valtatie 4 Oulu-Kemi, valtatie 5 Mikkeli-Juva ja valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie. Valtio myöntää avustusta Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien rakentamiseen. Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden suunnittelua jatketaan.

Hallitus sopi vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmasta 5. huhtikuuta.

Rata- ja tiehankkeet parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Luumäki-Imatra -ratahankkeessa parannetaan rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä Venäjän rajalla. Hankkeella parannetaan teollisuuden kuljetusten kannalta tärkeän rataosan välityskykyä ja tavaraliikenteen toimivuutta. Hankkeella parannetaan myös henkilöliikenteen palvelutasoa ja häiriötilanteiden hallintaa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 165 milj. euroa. Rakentaminen voi alkaa vuonna 2018.

Valtatie 4 Oulu-Kemi -hankkeella parannetaan yhteysvälin turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähennetään Oulun kohdan ruuhkia. Hankkeella myös parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Toimenpiteet kohdistuvat Oulun ja Haukiputaan kohdalle. Valtatie 4 on Pohjois-Suomen merkittävin liikenneyhteys ja osa kansainvälistä TEN-T-ydinverkkoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 155 milj. euroa. Rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi.

Valtatie 5 Mikkeli-Juva -hankkeen tavoitteena on parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta ja toimintavarmuutta sekä liikenneturvallisuutta. Hanke mahdollistaa myös uutta maankäyttöä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 121 milj. euroa. Hanke voidaan aloittaa lähes välittömästi.

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeella parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Uusi tie kiertää taajaman ja kulkee osin tunnelissa. Hankkeella vähennetään oleellisesti nykyisen tien aiheuttamia haittoja ja edistetään maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä koko Lahden seudulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 275 milj. euroa. Rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2017.

Valtionavustusta kahdelle isolle raitiotiehankkeelle

Valtio myönsi Raide-Jokeri -hankkeeseen avustusta 84 milj. euroa. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välinen pikaraitiolinja. Raideyhteys korvaa vilkkaasti liikennöidyn bussilinjan 550. Raide-Jokeri helpottaa pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen toimivuutta ja mahdollistaa uusia asuntoja 60 000.

Tampereen raitiotien rakentamiseen valtio myönsi avustusta 71 milj. euroa. Tavoitteena on kasvavan kaupungin rakenteen tiivistäminen tehokkaan joukkoliikenneratkaisun avulla. Hanke mahdollistaa 46 000 uutta asuntoa raitiotien lähialueelle vuoteen 2040 mennessä. Hankkeen ensimmäinen vaihe sisältää reitit Hervannasta keskustaan ja keskustasta keskussairaalan kampukselle Taysiin. Hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan reitti keskustasta Lentävänniemeen.

Valtion ja kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä lisätään

Kaupunkiseutujen kanssa neuvotellaan maakäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista (MAL-sopimukset). Niillä toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita. MAL-sopimuksilla lisätään valtion ja kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä. Valtio edellyttää kasvukeskuksissa toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona kaupunkien tontti- ja asuntotuotannon lisäämistä. Valtioneuvoston periaatepäätös MAL-sopimuksista tehdään kevään aikana. MAL-sopimuksilla edistetään myös tietoon perustuvien liikennepalvelujen syntymistä.

Julkisen talouden suunnitelmassa myönnettiin 40 milj. euron rahoitus Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden jatkosuunnittelulle. Uusi nopea junayhteys laajentaisi työssäkäyntialuetta.

MAL-neuvottelujen yhteydessä ratkaistaan vielä valtion mahdollinen osallistuminen Turun kehätien ja Klaukkalan ohikulkutien rahoitukseen.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael

yksikön johtaja Risto Murto, p. 040 505 3320, Twitter @risto_murto

Anne Berner hallitus kärkihankkeet
 
Sivun alkuun