Hyppää sisältöön

Regeringen beslöt om fortsatta begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna

Utrikesministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.7.2020 13.50 | Publicerad på svenska 24.7.2020 kl. 11.46
Pressmeddelande 501/2020

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde i dag den 23 juli att återinföra gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och Österrike, Slovenien och Schweiz. I dessa länder har antalet coronafall ökat sedan den föregående utvärderingen. Begränsningarna träder i kraft måndagen den 27 juli.

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i trafiken mellan Finland och Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige och Tjeckien, med undantag för fritidsbåtstrafiken, där den inre gränskontrollen redan tidigare avskaffats. 

Inreserestriktionerna kan avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana länder där förekomsten av coronaviruset har varit högst åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. I andra hand kan avskaffandet av den inre gränskontrollen och inreserestriktionerna övervägas från fall till fall i fråga om de länder som haft högst tio nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. Regeringen har tidigare konstaterat att de avskaffade begränsningarna vid behov kan återställas, om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land. 

Också i de fall där gränskontrollen vid den inre gränsen fortsätter, är det möjligt att passera gränsen för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor. Gränskontroll vid de inre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Belgien, Italien, Grekland, Liechtenstein, Malta, Tyskland, Slovakien och Ungern.


En del av begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna avskaffas

Europeiska unionens råd antog den 30 juni en rekommendation om avskaffande av begränsningar i gränstrafiken mellan EU och länder utanför EU (s.k. tredjeländer). Rådet rekommenderar att medlemsstaterna på ett samordnat sätt stegvis avskaffar begränsningarna vid de yttre gränserna. Trafiken mellan Finland och de länder som finns med i förteckningen öppnas med vissa begränsningar, om antalet nya sjukdomsfall i landet på listan är högst åtta per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

Länder som uppfyller kriterierna är Sydkorea, Georgien, Japan, Kina, Rwanda, Thailand, Tunisien, Uruguay och Nya Zeeland. I trafiken mellan Finland och dessa länder tilläts från och med den 13 juli arbetsresor och annan nödvändig trafik för dem som bor i dessa länder, och från och med den 27 juli tillåts trafik mellan Finland och dessa länder utan begränsningar. För Kinas del förutsätts det dock i enlighet med rådets rekommendation att EU-rådet bekräftar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt. 

Även för Algeriets och Australiens invånare avvecklades begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna den 13 juli, men utifrån den senaste epidemiologiska bedömningen uppfyller länderna inte längre det kriterium som regeringen fastställt. För Algeriet och Australien kommer därför begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna att skärpas på nytt.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna har tidigare avskaffats i trafiken mellan Finland och Andorra, Cypern, Irland, San Marino och Vatikanen. Trafik mellan Finland och dessa länder utanför Schengenområdet är tillåten utan begränsningar.

Hamnarna öppnas för persontrafik

I alla hamnar som är gränsövergångsställen tillåts persontrafik med beaktande av inreserestriktionerna. Ändringen underlättar näringsidkarnas verksamhet och ligger i linje med det tidigare beslutet om flygplatser. 

När det gäller transitering i flygtrafiken preciseras bestämmelserna så att transitering endast är tillåtet för reguljärtrafik. Till exempel tillåts inte privatflyg transitera så länge som begränsningarna för trafik över de inre eller yttre gränserna gäller.

Läget ses över med cirka två veckors mellanrum

De beslut som nu fattas gäller fram till den 25 augusti. Regeringen gör en ny bedömning av behovet av och omfattningen av inreserestriktionerna om cirka två veckor med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av restriktioner. Den som lämnar Finland ska också beakta mållandets eventuella begränsningar för personer som kommer från Finland.

Mer information: 
Frågor om gränstrafiken

Information för media:
Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, tfn 0295 488 504, inrikesministeriet
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338, social- och hälsovårdsministeriet