Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hankeyhtiöt rahoittamaan suuria raideliikenneinvestointeja

Liikenne- ja viestintäministeriö 14.2.2019 14.07
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa uuden valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön rautatietoimialalle. Valtioneuvosto oikeutti liikenne- ja viestintäministeriön allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat 14.2.2019.

Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutettiin merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset.

Perustettava osakeyhtiö tulee muodostamaan konsernin perustamalla viisi tytäryhtiötä: Hankeyhtiö Suomi-rata, Hankeyhtiö Turun tunnin juna, Kalustoyhtiö, Kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 1.2.2019 valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön Oy Suomen Rata Ab (työnimi) perustamista.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 0295 34 2051

Tiedote 1.2.2019: Raideliikenteen kilpailutus etenee, hankeyhtiöt rahoittamaan investointeja
Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot

Palaa sivun alkuun