Hyppää sisältöön

Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä etenee

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2014 12.41
Tiedote 198/2014

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevasta Istanbulin sopimuksesta annettiin tänään hallituksen esitys. Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. Sen tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen teoistaan edesvastuuseen. Lisäksi tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta.

Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 13 ensimmäisen valtion joukossa, kun se avattiin allekirjoitettavaksi Euroopan neuvoston ministerikomitean kokouksen yhteydessä Istanbulissa 11.5.2011.

Istanbulin sopimuksen ratifiointia valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla toimineessa poikkihallinnollisessa työryhmässä ajalla 31.10.2011–28.3.2013. Työryhmän mietintö lähetettiin tämän jälkeen laajalle lausuntokierrokselle viranomaisille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille.
Istanbulin sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimuksen päämäärien toteuttaminen edellyttää kattavia, kokonaisvaltaisia ja koordinoituja poikkihallinnollisia toimintaohjelmia. Tavoitteena on myös tukea ja auttaa lainkäyttöviranomaisia ja järjestöjä toimimaan tehokkaasti yhteistyössä yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi pyrittäessä poistamaan naisiin kohdistuvaa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Istanbulin sopimuksen nojalla perustetaan kansainvälinen seurantajärjestelmä sopimusmääräysten täytäntöönpanon seurantaa varten. Seurantajärjestelmän puitteissa tehdään muun muassa maavierailuja sopimuspuoliin ja pyritään osallistamaan myös kansanedustuslaitokset.

Lisäksi Istanbulin sopimus velvoittaa sopimuspuolia kansalliseen koordinointiin naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa. Esityksen mukaan yhteensovittamistehtävää varten perustettaisiin erityinen koordinaatioelin.
Lisätietoja antaa tarvittaessa yksikönpäällikkö Arto Kosonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351171.