Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Jukka Juusti jatkaa puolustusministeriön kansliapäällikkönä

Puolustusministeriö 19.3.2020 14.18
Tiedote

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2020 päättänyt jatkaa diplomi-insinööri, kansliapäällikkö Jukka Matti Juustin nimitystä puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajalle 1.1.­-31.12.2021.

Jukka Juusti (s. 1955) nimitettiin puolustusministeriön kansliapäälliköksi valtioneuvoston yleisistunnossa 10.9.2015 alun perin ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Valtionhallinnon ylimmät virat täytetään aina määräajaksi, pääsääntöisesti viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtion virkamieslain nojalla kyseistä määräaikaa voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella nimittävän viranomaisen aloitteesta, jos siihen on viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö on keskeisessä roolissa strategisten suorituskykyhankkeiden ohjauksessa sekä valtiojohdon tilannekuvan ylläpidossa. Vuosi 2021 on Suomen HX-hävittäjähankkeen osalta kriittinen, koska silloin puolustushallinnossa viimeistellään arvio HX-tarjoajien suorituskyvystä ja tarjouksista sekä valmistellaan HX-hankinta valtioneuvoston päätettäväksi. Puolustusministeriön kansliapäällikkö ministeriön korkeimpana virkamiehenä vastaa viime kädessä esittelyjen valmistelusta, tarjouskilpailun tasapuolisuudesta ja oikeellisuudesta sekä poliittisen johdon tilannekuvan ylläpidosta. Kansliapäällikön vaihtuminen juuri HX-hankkeen kriittisimmällä hetkellä olisi hävittäjähankkeen kannalta merkittävä riski. On katsottu, että strategisten hankkeiden onnistumisen varmistamiseksi ja aikataulun pitävyyden vuoksi kansliapäällikkö Juustin tehtävässä jatkamiselle on perusteltu syy.

Lisätietoja antavat henkilöstöyksikön johtaja Antti Korkala p. 0295 140 435 ([email protected]) ja viestintäjohtaja Niina Hyrsky p. 0295 140 120 ([email protected]).

Palaa sivun alkuun