Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja luottamus useisiin instituutioihin heikentynyt

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2023 14.25 | Julkaistu suomeksi 25.9.2023 klo 11.02
Tiedote

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut syyskuun Kansalaispulssi-kyselyssä selvästi alimmilleen sitten kevään 2020. Ainakin melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää nyt 64 prosenttia vastaajista. Kesäkuussa vastaava osuus oli 75 prosenttia.

Myös luottamus tulevaisuuteen on hieman alemmalla tasolla kuin alkuvuonna. Stressi ja huoli taloudellisesta pärjäämisestä on kasvanut. Etenkin nuorten kokema stressi on kasvanut selvästi verrattuna kevään ja kesän tilanteeseen, mutta nousua on myös keski-ikäisillä ja yli 60-vuotiailla.

Luottamus useisiin yhteiskunnan instituutioihin on laskenut viime kierrosten aikana ja on nyt sekin alimmillaan keväästä 2020 tehtyjen Kansalaispulssi-kyselyiden aikana. Selvimmin alkusyksyn aikana on laskenut luottamus valtionhallintoon ja koulutusjärjestelmään. Myös luottamus Suomen hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin on pysynyt laskussa, kun taas luottamus tiedotusvälineisiin, poliisiin ja puolustusvoimiin on hieman noussut verrattuna elokuuhun.

”Yleisellä tasolla tarkasteltuna suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin on yhä pääpiirteittäin vahvaa. Terveydenhuollon ja koulutusjärjestelmän osalta trendi on kuitenkin ollut selvästi laskeva jo pidemmän aikaa. Huolta herättää myös pienituloisten selkeästi muita ryhmiä heikompi luottamus kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Ero pieni- ja hyvätuloisten välillä on hyvin selvä esimerkiksi luottamuksessa terveydenhuoltoon, koulutusjärjestelmään, hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin.

Yhä harvempi hyväksyy etuusleikkauksia valtionvelan pienentämiseksi

Etuusleikkausten koettu hyväksyttävyys on vähentynyt elokuun kyselykierrokseen nähden.
Aiempaa harvempi katsoo, että valtionvelka pitää saada pienentymään riippumatta siitä, millaisia etujen ja hyvinvoinnin leikkauksia siitä kansalaisille seuraa. Ainakin melko samaa mieltä väitteen kanssa on nyt 35 prosenttia, kun elokuussa luku oli 42.

Samoin aiempaa harvemman mielestä sosiaaliturvaleikkauksia voidaan pitää hyväksyttävinä, mikäli ne kannustavat ottamaan työtä vastaan ja lisäävät työllisyyttä.

Kansalaispulssi-kyselyn 48. kierros on tehty 13.-18.9.2023. Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181