Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansallista tukea 34 miljoonaa sokerijuurikkaalle ja Etelä-Suomen sika-, siipikarja- ja puutarhataloudelle

Maa- ja metsätalousministeriö 15.1.2015 13.31
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomen kansallisen tuen ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen tukiperusteet ja yksikkötukien tasot vuodelle 2015. Näiden tukien kokonaismäärä on tänä vuonna yhteensä noin 34 miljoonaa euroa. Nyt tehdyt päätökset vastaavat tuottajajärjestöjen kanssa viime vuoden lopulla sovittua tukiesitystä.

Kuten marraskuussa 2013 EU:n komission kanssa sovittiin, vuodesta 2015 alkaen Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan pelkästään sika- ja siipikarjataloudelle ja puutarhataloudelle. Tämän tuen kokonaismäärä vuonna 2015 on noin 29 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen nautakarjataloutta, lammas- ja vuohitaloutta sekä tärkkelysperunan ja avomaanvihannesten viljelyä tuetaan jatkossa EU:n kokonaan rahoittamilla tuotantosidonnaisilla tuilla. Hevostaloudelle kansallista kotieläintukea ei Etelä-Suomessa enää makseta.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen kokonaismäärä säilyy Etelä-Suomessa vuoden 2014 tasolla eli 16 miljoonassa eurossa. Samalla yksikkötukea voidaan edellisvuodesta korottaa parilla prosentilla, koska tukea saavia tiloja on vastaavasti aiempaa vähemmän.

Puutarhatalouden tukea voidaan maksaa Etelä-Suomen kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille vuonna 2015 yhteensä enintään 13,2 miljoonaa euroa. Tukimäärä pienenee hieman vuoteen 2014 verrattuna tuen maksamista rajoittavan komission päätöksen mukaisesti. Tukimäärän ja tuotannon muutosten takia kasvihuonealalle maksettavat yksikkötuet alenevat 2-3 % vuodesta 2014, mutta puutarhatuotteiden varastointituki säilyy edellisvuoden tasolla.

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa vuonna 2015 sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella 350 euroa hehtaarilta. Tukitaso vastaa edellisvuosina maksettua tukea ja EU-säädösten Suomelle mahdollistamaa tuen enimmäismäärää. Tulevan kasvukauden viljelylaajuuden perusteella määräytyvän tuen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman alle 5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474

hallitus
Palaa sivun alkuun