Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kemera-tuki uudistuu – Tukihakemukset Metsäkeskukseen 17.4. mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö 23.1.2015 13.33
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti tänään uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, joka korvaa nykyisen, vuodesta 1997 lähtien voimassa olleen lain. Kemera-tuella rahoitetaan jatkossakin yksityisten metsänomistajien metsänhoitotöitä, metsäteitä ja metsäluonnon hoitoa.

Uusi tukijärjestelmä voidaan ottaa Suomessa käyttöön vasta kun Euroopan komissio on hyväksynyt sen. Maa- ja metsäministeriö käy neuvotteluja komission kanssa tukijärjestelmän sisällöstä. Tavoitteena on, että komissio hyväksyy Suomen esityksen lähikuukausina, jolloin laki saataisiin voimaan heinäkuun alusta lähtien.

Kemera-rahoitushakemukset käsitellään kesäkuun loppuun asti nykyisen voimassa olevan Kemera-lain nojalla. Hakemukset tulee toimittaa Suomen metsäkeskukseen 17.4.2015 mennessä, ja niistä annetaan päätökset viimeistään 30.6.2015. Myönnettyjen tukien ja lainavarojen maksatus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Myös lisärahoitushakemukset käynnissä oleviin hankkeisiin on toimitettava Metsäkeskukselle 17.4.2015 ja niistä on tehtävä päätös 30.6.2015 mennessä.

Uusi Kemera-järjestelmä tulee vastaamaan pääosin nykyistä. Tukea myönnetään jatkossakin nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, suometsän hoitoon, metsäteihin, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin. Lisäksi uutena tukimuotona otetaan käyttöön taimikon varhaishoito.

Tuettavista toimenpiteistä jäävät pois muun muassa metsänuudistaminen ja nykymuotoinen energiapuun korjuutuki. Jatkossa kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä rahoitushakemus ennen työn aloittamista. Tukiehdoista ja määristä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Yksityismetsien metsänhoitoon ja metsänparannustöihin kannustava tukijärjestelmä on ollut käytössä jo 1960-luvun lopulta. Sen sijaan uusi tukijärjestelmä on määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 loppuun. Tukijärjestelmän uudistaminen oli välttämätöntä, koska komissio antoi heinäkuussa 2014 uudet suuntaviivat maa- ja metsätalouden valtiontuille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos, p. 0295 162 447
[email protected]

Palaa sivun alkuun