Hyppää sisältöön

Kenraaliluutnantti Timo Kivistä esitetään pääesikunnan päälliköksi

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2017 13.44
Tiedote

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 9.2.2017 päättänyt esittää tasavallan presidentille seuraavia kenraalin virkojen täyttämisiä sekä tehtävään määräämisiä:

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivinen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.6.2017-31.12.2019; Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Rotonen kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2017-31.7.2019; maavoimien esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Petri Hulkko kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2018-30.9.2021 ja hänen määrääminen maavoimien komentajaksi 1.8.2017 lukien; ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Pasi Jokinen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2017-31.5.2022 ja hänen määrääminen pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.8.2017 lukien; Karjalan lennoston komentaja, eversti Jari Mikkonen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2017-30.6.2022 ja hänen määrääminen ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien; ilmavoimien komentajan, kenraalimajuri Kim Jäämeren määrääminen puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6.2017 lukien; pääesikunnan valmiuspäällikön, prikaatikenraali Markku Myllykankaan määrääminen maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien; pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Sampo Eskelisen määrääminen ilmavoimien komentajaksi 1.6.2017 lukien; Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Vesa Virtasen määrääminen pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.6.2017 lukien.

Kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivinen (s. 1959) aloittaa pääesikunnan päällikkönä 1.6.2017. Hän on toiminut puolustusvoimien strategiapäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Kivinen on toiminut muun muassa sotilasasiamiehenä Budapestissä, Utin jääkärirykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa ja Karjalan prikaatin komentajana. Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi vuonna 2016.

Kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen (s. 1959) on toiminut vuodesta 2015 lähtien Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajana, Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä, UNTSOn sotilastarkkailijana ja logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Kenraalimajuri Petri Jussi Mikael Hulkko (s. 1961) aloittaa maavoimien komentajana 1.8.2017. Hän on toiminut tammikuusta 2017 alkaen Maavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä. Sitä ennen Hulkko on palvellut muun muassa Itäisen maanpuolustusalueen apulaisosastopäällikkönä, Utin jääkärirykmentin komentajana, puolustusministeriön sotilasasiantuntijana sekä Maavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2016.

Eversti Pasi Pellervo Jokinen (s. 1967) siirtyy pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.8.2017 alkaen. Hän on palvellut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Jokinen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Satakunnan lennostossa, sektorijohtajana ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä Ilmavoimien teknillisen koulun johtajana. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Eversti Jari Mikael Mikkonen (s. 1967) aloittaa ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä 1.8.2017. Hän on palvellut vuodesta 2015 lähtien Karjalan lennoston komentajana. Aiemmin Mikkonen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Karjalan lennostossa, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, osastoesiupseerina pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.

Kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri (s. 1964) siirtyy puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6.2017 alkaen. Hän on toiminut ilmavoimien komentajana vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen Jäämeri on toiminut muun muassa EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, maanpuolustuskurssien johtajana ja Ilmavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2014.

Prikaatikenraali Markku Johannes Myllykangas (s. 1961) aloittaa maavoimien esikunnan esikuntapäällikkönä 1.8.2017. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien valmiuspäällikkönä pääesikunnassa. Aiemmin Myllykangas on palvellut muun muassa Reserviupseerikoulun esikuntapäällikkönä, Itäisen maanpuolustusalueen apulaisosastopäällikkönä, tykistöprikaatin komentajana ja maavoimien suunnittelupäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Prikaatikenraali Sampo Ilmari Eskelinen (s. 1964) aloittaa ilmavoimien komentajana 1.6.2017. Hän on palvellut pääesikunnan suunnittelupäällikkönä vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin Eskelinen on toiminut muun muassa Ilmavoimien esikunnan toimialapäällikkönä, Satakunnan lennoston komentajana, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä ja osastopäällikkönä pääesikunnassa. Hänet ylennettiin prikaatikenraaliksi vuonna 2015.

Prikaatikenraali Vesa Juhani Virtanen (s. 1966) siirtyy pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.6.2017 lukien. Hän on toiminut Kainuun prikaatin komentajana vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Virtanen on toiminut muun muassa puolustusvoimain komentajan adjutanttina, Kaartin jääkärirykmentin pataljoonakomentajana, Suomalainen asevelvollisuus-työryhmän sihteerinä ja Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitusneuvos Jari Kajavirta, puh. 0295 140430.