Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Generalmajor Esa Pulkkinen blir chef för EU:s militära stab

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2015 8.24
Pressmeddelande

Avdelningschefen vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, generalmajor Esa Pulkkinen har valts till chef för EU:s militära stab (Director General of the EU Military Staff, DGEUMS). DGEUMS är den nästhögsta militärtjänsten i EU. Tjänsteperioden är tre år. Den nuvarande chefens, generallöjtnant Wolfgang Wosolsobens, period går ut i maj 2016. Kommendörerna för försvarsmakterna valde hans efterträdare vid EU:s militärkommittés möte den 19 maj 2015.

Generalmajor Esa Ilmari Pulkkinen (f. 1957) har sedan år 2011 varit avdelningschef vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Åren 2008-2010 tjänstgjorde Pulkkinen som operativ chef vid EU:s militära stab i Bryssel. Tidigare har han varit biträdande avdelningschef vid huvudstabens planeringsavdelning, ordförande för en arbetsgrupp för EU-ordförandeskapet vid försvarsministeriet, kommendör för Jägarbrigaden i Sodankylä, chef för planeringsavdelningen och nationell sakkunnig vid EU:s militära stab, lett Pansarskolan samt varit äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Generalstabsofficersexamen avlade Pulkkinen år 1989. Till generalmajor befordrades han år 2014.

EU:s militära stab inrättades genom ett beslut av rådet år 2001. Dess personal består av sakkunniga som medlemsländerna sänder och som utgör kärnan i EU:s militära sakkunskap. Staben stöder EU:s militärkommitté (EUMC). Administrativt utgör staben en del av EU:s yttre åtgärder.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Rasmus Hindrén, tfn 0295 140 322

 
Sivun alkuun