Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellolle esitetään jatkoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 13.30
Tiedote

Hallitus esittää, että matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa sekä kokeiluissa hyödynnettävää radioviestinnän välitystietojen luottamuksellista käsittelemistä koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella.

Matkapuhelinliittymien määräaikaista puhelinmarkkinointikieltoa jatkettaisiin nykyisenkaltaisena 2.7.2021 lähtien ja se kestäisi 1.7.2024 saakka. Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon tarkoitus on suojata kuluttajia häiritseviltä markkinointikäytännöiltä.

Voimassa olevan markkinointikiellon mukaan matkapuhelinliittymää ei saa markkinoida kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Kielto ei koske teleyritysten omia matkapuhelinasiakkaita. Liittymien puhelinmarkkinointi kiellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Radioviestinnän väliaikaisilla säännöksillä mahdollistetaan uutta liiketoimintaa

Myös radioviestinnän välitystietojen määritelmää ja radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säädösten voimassaoloa jatkettaisiin nykyisessä muodossa 21.6.2021 alkaen ja ne kestäisivät 20.6.2024 saakka. Radioviestinnässä välitystietoja ovat esimerkiksi viestinnän aika ja paikka.

Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevilla väliaikaisilla säännöksillä on selkeytetty sääntelyä sekä mahdollistettu radioviestinnän anonymisoitujen välitystietojen käsittely ja hyödyntäminen esimerkiksi liikkumisesta tehtäviin analyyseihin ja miehittämättömien ilma-alusten käytön valvontaan.

Sääntelyllä on myös luotu edellytyksiä uudenlaisille tietoa hyödyntäville liiketoimintamalleille. Tarve radioviestinnän anonymisoitujen välitystietojen käsittelyyn on tunnistettu esimerkiksi kauppakeskuksissa ja lento- tai rautatieasemilla, joissa liiketoiminnan kehittämiseksi voisi olla hyödyllistä seurata asiakasvirtojen liikkumista alueella.

Sääntelyssä on huomioitu, että perusoikeutena turvattu yksityiselämän suoja ei vaarannu. Anonymisoitujen välitystietojen avulla ei pystyttäisi esimerkiksi tunnistamaan ja seuraamaan yksittäistä henkilöä. Tietosuojaa koskevat näkökulmat, kuten viestinnän luottamuksellisuuden suoja, henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja, ulottuvat normaalisti viestien sisällön lisäksi myös sähköisen viestinnän välitystietoihin.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esitti 15. huhtikuuta 2021 sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia koskevia muutoksia. Muutoksilla matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa sekä kokeiluissa hyödynnettävää radioviestinnän välitystietojen luottamuksellista käsittelemistä koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin kolmella vuodella.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eero Salojärvi, p. 050 577 3284 (matkapuhelinliittymät)

ylitarkastaja Tomi Paavola, p. 050 303 6506 (radioviestintä)

Tiedote 19.12.2018: Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellolle jatkoa
Tiedote 24.3.2021: Arviomuistio sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisestä lausunnoille
Valtioneuvosto: Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot

 
Sivun alkuun