Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin avaussanat yhdeksäsluokkalaisten perustuslakipäivässä 13.9.2019

Oikeuskanslerinvirasto 13.9.2019 15.24
Puhe

(Muutosvarauksin)

Hyvät vieraamme,

Olen Tuomas Pöysti, valtioneuvoston oikeuskansleri - Suomen ylin laillisuusvalvoja.  Työstäni säädetään perustuslaissa. Valvon, että tasavallan presidentti, hallitus, tuomioistuimet ja tuomarit sekä julkinen hallinto ja siinä toimivat virkamiehet ja julkisyhteisön työntekijät sekä yleensä kaikki julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia kaikessa toiminnassaan ja että perus- ja ihmisoikeudet Suomessa toteutuvat. Eduskunnan oikeusasiamies on oikeuskanslerin ohella ylin laillisuusvalvoja Suomessa. Meidän puoleemme voi kuka tahansa kääntyä. Esimerkkinä työstäni: perusoikeuksiin kuuluu muun muassa sananvapaus mutta sanomiseen kuuluu vastuu ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Olen esimerkiksi arvioinut, saako pääministeri blokata somessa (kyllä saa tietyin ehdoin, OKV/1045/1/2018) ja mitkä ovat julkisessa keskustelussa toisen ihmisen kunnioittamisen vaatimukset ministerin blogissa (epäasiallisten ilmaisujen käyttöä puolustusministerin blogissa koskenut tapaus viime vaalikaudella OKV/363/1/2019) sekä esittänyt huomioita lasten ja nuorten edun paremmaksi huomioimiseksi valmisteltaessa uusia lakeja (puheenvuoro Suomen lapsiystävällisyydestä ja lapsen oikeuksien toteutumisesta).

Valtiovallan puolesta toivotan teidät tervetulleiksi tähän hallitusmuodon 100 vuotisjuhlan kunniaksi pidettävään perustuslaki-iltapäivään tänne historialliselle Säätytalolle Suomen hallituksen tiloihin.

Sata vuotta sitten säädettiin itsenäisen Suomen ensimmäinen hallitusmuoto. Perustuslaki asettaa yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vallankäytön pelisäännöt ja lisäksi meidän jokaisen perustavanlaatuiset oikeudet, perusoikeudet. Perustuslakiin perustuvan valtion ja yhteiskuntajärjestelmän ansiosta meillä on järjestäytynyt yhteiskunta eikä turvaton sekasorto. Perustuslain ansiosta yhteiskuntamme ja valtiomme on vahva demokratia ja oikeusvaltio.

Valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen kansalle eli kaikille meille yhdessä. Tärkeintä on, että kaikki saavat olla mukana yhteisistä asioista päätettäessä. Kaikki ovat yhdenvertaisia ja kaikille pyritään turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä. Kansanvallassa valtion ja kuntien ylimmät päättäjät valitaan vapailla vaaleilla. Lisäksi jokaisella on oikeus vapaasti osallistua julkiseen keskusteluun ja hankkia ja saada tietoa sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään, elinympäristöään ja yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon - nämä osallistumisen ja vaikuttamisen oikeudet koskevat teitä nuoria ja myös lapsia.

Kuunnelkaa, kysykää ja kommentoikaa sekä osallistukaa aktiivisesti: olettehan te tulevien vuosien ja sukupolvien edustajia.  Perustuslakimme pohjana oleva laajan osallisuuden periaate ja perusoikeudet tunnistavat nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet. Tervetuloa pohtimaan perustuslain merkitystä ja antia meille kaikille sekä varsinkin nuorille ja tulevaisuudellemme.

Palaa sivun alkuun