Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Parannuksia näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin televisiolähetyksissä

Liikenne- ja viestintäministeriö 31.5.2018 13.45
Tiedote

Eduskunta päätti tietoyhteiskuntakaaren käsittelyn yhteydessä nostaa kaupallisten televisiotoimijoiden ääni- ja tekstitysvelvollisuuden määrää. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä julkisen palvelun Yleisradion ohjelmistojen lisäksi myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin, useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. 

Valtioneuvosto antoi asetuksen televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 31.5.2018. Asetusta muutetaan, jotta se vastaisi tietoyhteiskuntakaareen (jatkossa laki sähköisen viestinnän palveluista) tehtyjä muutoksia.

Ääni- ja tekstityspalvelun osuus ohjelmista on julkisen palvelun Yleisradion osalta 100 prosenttia ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia. Aiemmin jälkimmäisten kiintiö oli 50 prosenttia. Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin urheiluohjelmiin.

Velvollisuus koskee ohjelmistoja, jotka ovat vapaasti vastaanotettavissa valtakunnallisesti ja sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia ja joilla on merkittävä vuosittainen katseluosuus ja vuosittainen keskimääräinen päivätavoittavuus. Velvoitteen alaisia ohjelmistoja ovat Yleisradion lisäksi MTV3:n, Nelosen sekä Alfa TV:n ohjelmistot. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa erillisellä päätöksellään ne ohjelmistot, joihin ääni- ja tekstitysvelvollisuus on liitettävä.

Asetuksella säädetään tarkemmin myös velvoitteen teknisestä toteuttamisesta.

Muutoksella parannetaan erityisryhmille suunnattuja palveluita ja näkö- ja kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään. Palvelut hyödyttävät myös ikäihmisiä.

Asetus tulee voimaan 1.6.2018.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Emil Asp, p. 0295 34 2498

Tiedote 30.5.2018: Media- ja telealan toimintaedellytyksiin parannuksia
Uutinen 5.2.2018: Parannuksia näkö- ja kuulovammaisten tekstityspalveluihin televisiolähetyksissä
Valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018

Palaa sivun alkuun