Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen TKI-seurantaryhmä käsitteli T&K-rahoituksen monivuotista suunnitelmaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.5.2024 10.47
Tiedote

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurantaryhmä käsitteli kokouksessaan 29.5. valmistelussa olevaa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotista suunnitelmaa. Seurantaryhmä korosti yhteistyön vahvistamisen, T&K-osaajien sekä vaikuttavuuden lisäämisen merkitystä T&K-toiminnassa.

Parlamentaarinen TKI-seurantaryhmä keskusteli valtion T&K-rahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman luonnoksesta ja siitä saadusta lausuntopalautteesta. Seurantaryhmä korosti aiemmin saavutetun parlamentaarisen yhteisymmärryksen merkitystä TKI-järjestelmän kehittämisessä. Yhteistyön, osaamisen ja vaikuttavuuden lisäksi keskustelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa lausuntopalautteessa esitettyyn tarpeeseen suunnata T&K-rahoitusta korkeakoulujen perusrahoitukseen. Todettiin, että suuntaaminen on tehtävissä niin, että voidaan varmistua rahoituksen kohdentumisesta T&K-toimintaan.

”T&K-toiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnan uudistumiselle ja ihmisten hyvinvoinnille. T&K-rahoituksella pystytään lisäämään myös Suomen yhteiskuntaa vahvistavaa aineetonta pääomaa”, totesi seurantaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie.

Suunnitelmaa on hallitusohjelman mukaisesti valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, ja valmistelua on johtanut tutkimus- ja innovaationeuvosto. Valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa T&K-rahoituksen käyttöä koskevan monivuotisen suunnitelman valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024–2030 annetun lain mukaisesti.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa. Seurantaryhmässä on jäsenet kaikista eduskuntavaalien perusteella muodostetuista eduskuntaryhmistä. Seurantaryhmän pysyvät asiantuntijat ovat valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja: parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, p. 09 432 3175 sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteeri Johanna Moisio, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 625.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto