Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Försvarsmakten löser in optionen på pansarhaubitsar med kalibern 155 millimeter

Försvarsministeriet
21.10.2021 12.00 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 12.10
Pressmeddelande

Försvarsminister Antti Kaikkonen har godkänt försvarsmaktens upphandlingsförslag om tilläggsanskaffning av fem pansarhaubitsar och bemyndigat Försvarsmaktens logistikverk att göra en ytterligare upphandling av följande fem pansarhaubitsar år 2022.

Anskaffningen är en fortsättning på 2017 års upphandling av bandgående 155 millimeters pansarhaubitsar. Pansarhaubitsarna anskaffades 2017 av organet KOTRA i Republiken Korea som ett mellanstatligt köp. I avtalet ingick en option på pansarhaubitsar och utrustning till dem samt reservdelar. Köpesumman för tilläggsanskaffningen uppgår totalt till 30 miljoner euro (exklusive moms).

Utöver pansarhaubitsarna omfattar köpet också reservdelar och utrustning.

Med hjälp av pansarhaubitsarna blir det möjligt att stödja de operativa trupperna med artillerimateriel som har lång räckvidd och god rörlighet i terräng och på vägar. Med hjälp av anskaffningen ersätts delvis det artillerimateriel som föråldras och tas ur bruk på 2020- och 2030-talen.

Pansarhaubitsen med kalibern 155 mm lämpar sig väl för beväringsutbildning och ger Finlands värnpliktsarmé modern prestanda på ett kostnadseffektivt sätt.

Anskaffningen ingår i försvarsförvaltningens planerade budgetram. Anskaffningen har beretts under ledning av försvarsministeriet tillsammans med Arméstaben och Försvarsmaktens logistikverk.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om upphandlingen av Timo Nyyssönen, specialsakkunnig (tfn 0295 140 026) och vid Arméstaben av Pertti Holma, artilleriinspektör, överste (tfn 0299 800, Försvarsmaktens växel).

 
Sivun alkuun