Hyppää sisältöön

Sanna Marinin puhe eron saaneen hallituksen jäähyväiskäynnillä tasavallan presidentin luona 20.6.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.6.2023 15.27 | Julkaistu suomeksi 20.6.2023 klo 18.02
Puhe
Kuva Sanna Marinista.

Sanna Marin puhui eron saaneen hallituksen jäähyväiskäynnillä tasavallan presidentin luona Presidentinlinnassa 20.6.2023. Puhe muutosvarauksin.

Arvoisa tasavallan presidentti

Ärade rebublikens president

Tämä on joulukuussa 2019 nimittämänne hallituksen viimeinen käynti luonanne. Hallituksen tavoitteena on ollut rakentaa yhteiskuntaa, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä. Kausi on ollut poikkeuksellinen, mutta historiallisen haastavista vuosista huolimatta onnistuimme viemään läpi monta merkittävää uudistusta. 

Tällä hallituskaudella laajensimme oppivelvollisuutta ja teimme toisen asteen jokaiselle nuorelle aidosti maksuttomaksi. Toteutimme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, translain uudistuksen ja perheiden tasa-arvoa edistävän perhevapaauudistuksen. Valmistelimme uuden ilmastolain ja teimme laajassa yhteistyössä tiekartat kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Investoimme tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaan ja vahvistimme työllisyyspalveluita. Suomessa on nyt yli 110 00 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa ja olemme saavuttaneet hallituksen tavoitteleman 75 % työllisyysasteen. 

Hallituskautta varjostivat toinen toistaan seuranneet kriisivuodet. Ensin globaali koronapandemia eristi meidät toisistamme ennennäkemättömällä tavalla. Jouduimme toteamaan yhdessä teidän kanssanne poikkeusolot ja ottamaan valmiuslain käyttöön ensimmäistä kertaa rauhan ajan Suomessa. Koronakriisi koetteli meistä jokaista, mutta Suomi selvisi pandemiasta terveydellisesti ja taloudellisesti pienemmin vaurioin kuin monet verrokkimaamme. Oikea-aikainen ja riittävä tuki ihmisille ja yrityksille sekä elvytys pehmensivät osaltaan myös talouden kokemaa iskua ja nopeuttivat siitä toipumista.

Helmikuussa 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan vaaransi koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden. Suomi kansainvälisen yhteisön mukana tuomitsi laittoman hyökkäyksen välittömästi, ja Euroopan unioni toimi yhtenäisesti sodan ensihetkistä alkaen. EU on valmistellut ja laittanut toimeen useita mittavia pakote- ja apupaketteja. Venäjä ei tule voittamaan laitonta ja brutaalia sotaansa. Suomen tuki Ukrainalle jatkuu. 

Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristö muuttuivat perustavanlaatuisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Meidän oli kansakuntana päätettävä Suomen asemasta uudessa tilanteessa. Päätös hakea Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa tehtiin vahvalla kansalaisten tuella ja parlamentaarisella yksituumaisuudella. Kiitän hallituksen puolesta teitä hyvästä yhteistoiminnasta. Kiitän myös eduskuntaa toimivasta yhteistyöstä koko hallituskauden aikana.

Arvoisa tasavallan presidentti

Totesin teille uuden hallituksen tervehdyskäynnillä joulukuussa 2019, että haluamme vahvistaa suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen. Tuolloin emme vielä tienneet, millaisia kriisejä tulisimme kohtaamaan ja kuinka tuota luottamusta koeteltaisiin. Kriisit ovat kuitenkin myös osoittaneet, että me suomalaiset olemme sisukkaita. Yhteiskunnassamme on resilienssiä, jota olemme rakentaneet oikeudenmukaisilla ratkaisuilla, yhdessä sopimalla ja toisistamme huolehtimalla. Toivottavasti osaamme vaalia näitä periaatteita kaikkina aikoina.

Arvoisa tasavallan presidentti

Ärade rebublikens president

På den avgående regeringens vägnar tackar jag er för ett gott samarbete och för den erkänsla ni visat oss.

Nyt työnsä päättävän hallituksen puolesta kiitän teitä hyvästä yhteistyöstä ja meille osoittamastanne arvostuksesta.