Hyppää sisältöön

Selvitys: Joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudessa parantamisen varaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2022 13.40 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 9.57
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 4.11.2022 selvityksen joukkoliikenteen matkaketjujen saavutettavuudesta. Selvityksen mukaan matkaketjujen fyysistä saavutettavuutta sekä matkaan liittyvän esteettömyystiedon saatavuutta tulisi parantaa.

Selvityksessä näkö- ja kuulovammaiset matkustajat, liikkumisesteiset matkustajat ja helppokäyttäjät selvittivät, miten nykyiset joukkoliikennepalvelut, liikenneinfrastruktuuri ja matkaketjut toimivat erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on saada konkreettista tietoa erilaisten käyttäjäryhmien haasteista joukkoliikenteessä. Samalla muodostetaan yleiskuvaa liikennejärjestelmän nykytilasta. Selvityksessä esitetään myös kaksi toimenpide-ehdotusta jatkovalmistelua varten.

Selvityksessä erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat kokeilivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista. Kokeilumatkan aikana matkustajat käyttivät sekä lähi- että kaukoliikenteen palveluita tarkoituksenaan simuloida arkista tilannetta. Kokeilumatkat paljastivat merkittäviä saavutettavuuspuutteita useissa osissa matkaketjua. Erityisesti saavutettavuustiedon hajanaisuus ja puutteellisuus aiheuttivat haasteita.

Selvitys toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelman esteettömyystoimia

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti vuonna 2021 työryhmän panemaan täytäntöön valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman esteettömyystoimet. Työryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Työryhmä laatii valtakunnallisen tavoitetilan liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja liikenteen digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle. Samalla luodaan vastuut matkaketjun eri osien toimivuuden ja matkustajan oikeuksien toteutumisesta.

Tavoitetilan laatimisen tueksi työryhmä käynnisti nyt julkaistun selvityksen joukkoliikenteen toimivuudesta eri vammaisryhmien näkökulmasta. Selvityksen toteuttivat Avaava ja Linea konsultit liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne 12 -esteettömyystyöryhmä käy läpi selvityksen havainnot ja muodostaa niistä toimenpide-ehdotuksia valtakunnallisen esteettömyyden tavoitetilan laatimiseksi.

Selvityksen tuloksia esitellään liikenteen alan toimijoille. Palveluntarjoajat tutustuvat selvityksen tuloksiin ja tunnistavat tarvittavat toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi.

Lisätietoja

ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, eveliina.uusitalo(at)gov.fi, p. 050 301 8401

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, mikael.akermarck(at)gov.fi, p. 040 053 3847

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 050 326 5829


Esteettömyysdemo: joukkoliikenteen matkaketjut vammaisryhmien näkökulmasta
Valtioneuvoston hankeikkuna: Liikenne 12