Hyppää sisältöön

Suomi liittyy kahteen Naton tekniseen sopimukseen

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2024 12.33
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi 22. maaliskuuta 2024 Naton tekniset sopimukset. Tasavallan presidentti vahvisti myös sopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat lait.

Puolustukseen liittyvien keksintöjen salassapitoa koskevalla sopimuksella luodaan edellytykset salassa pidettävien keksintöjen patentoimiselle muissa Naton jäsenvaltioissa

Teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyllä sopimuksella pyritään helpottamaan monenvälistä tiedonvaihtoa sekä turvaamaan teknisten tietojen omistajien oikeuksia, kun tietoja välitetään puolustustarkoituksiin Naton jäsenvaltioiden ja organisaatioiden kesken. Molempien sopimusten perusteella on annettu myös täytäntöönpanomenettelyt.

Suomi liittyy sopimuksiin tallettamalla niitä koskevat hyväksymiskirjat sopimusten tallettajana toimivan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Liittyminen tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväksymiskirjojen talletuspäivämäärästä.

Tasavallan presidentti vahvisti myös lait, joilla kyseiset sopimukset saatetaan voimaan ja samalla osaksi Suomen lainsäädäntöä. Voimaansaattamislait saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Suomi on tallettanut sopimuksia koskevat liittymiskirjat.

Lisätiedot: Tuomas Hyvärinen, vanhempi hallitussihteeri, puh. +358 295 140 233