Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 14.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.2.2014 13.07
Tiedote 59/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Sivuakkreditointi Sudaniin

Johan Schalin, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 581
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 163/2013 vp; EV 224/2013 vp)

Oikeusministeriö

Kari Kiesiläinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 138
- Ympäristöasiantuntijaneuvosten nimittäminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ulla Westermarck, hallitussihteeri p. 0295 150 460
- Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle

Puolustusministeriö

Aila Helenius, ylitarkastaja p. 0295 140 432
- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdokset

Valtiovarainministeriö

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän yhteisymmärrysmuistion allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapio Kosunen, ylijohtaja p. 0295 330 440
- Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, hallitussihteeri p. 040 173 2831
- Eduskunnan kirje, jolla oikaistaan eduskunnan vastausta (EV 212/2013 vp) hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp)

 
Sivun alkuun