Hyppää sisältöön

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 28.12.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.12.2023 15.24
Tiedote 595/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Landskapslag om skyddshem

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Jari Salokoski, p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 77/2023 vp; EV 77/2023 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2023 vp; EV 76/2023 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, p. 0295 047 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 52/2023 vp; EV 75/2023 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta (HE 71/2023 vp; EV 50/2023 vp)

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, p. 0295 047 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 53/2023 vp; EV 65/2023 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2023 vp; EV 66/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. 0295 163 185
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta (HE 56/2023 vp; EV 79/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 75/2023 vp; EV 84/2023 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 73/2023 vp; EV 83/2023 vp)