Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.8.2014 6.35
Tiedote 311/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Kirsti Narinen, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 714
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Tarja Laitiainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 211
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2014 vp; EV 73/2014 vp)

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, p.0295 140 433
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri, p. 0295 530 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2014 vp; EV 62/2014 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Thorström, neuvotteleva virkamies, p. 0295 342 393
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta (HE29/2014 vp; EV48/2014 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos, p. 295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta (HE 50/2014 vp; EV 75/2014 vp)

Susanna Siitonen, hallitusneuvos, p. 0295 048 932
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 36/2014 vp; EV 46/2014 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta (HE 51/2014 vp; EV 86/2014 vp)

Ympäristöministeriö

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos, p. 050 374 0247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta (HE 37/2014 vp; EV 72/2014 vp)

Sisäministeriö

Erkki Hämäläinen, kansainvälisten asioiden johtaja, p.0295 488 570
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 21/2014 vp; EV 74/2014 vp)

Jukka Tukia ylitarkastaja, p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain muuttamisesta (HE 6/2014 vp; EV 69/2014 vp)

 
Sivun alkuun