Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus vuosille 2015-2020 hyväksytty

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.11.2014 16.04 | Julkaistu suomeksi 8.1.2015 klo 10.35
Tiedote 485/2014

Pääministeri Alexander Stubbin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto hyväksyi kokouksessaan 5. marraskuuta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa sekä sen toimia ja rahoitusta vuosille 2015-2020 suuntaavan linjauksen. Tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä, hyvinvointia ja ympäristön tilaa vahvistamalla tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (t&i) laatua ja vaikuttavuutta.

 

Linjauksessa esitetään kansallinen t&i-politiikan uudistamisohjelma, jolla vauhditetaan innovaatiojärjestelmän rakenteiden ja toimintojen kehittämistä. Uudistamisohjelma kiteytyy kuuteen pääkohtaan, joita myös esitetyt rahoitusratkaisut palvelevat.

Tärkeimmät kehittämiskohdat ovat 1) korkeakoulujärjestelmän radikaali uudistaminen, 2) t&i-toiminnan tulosten hyödyntämisen ja vaikuttavuuden edistäminen sekä 3) uusien kasvulähteiden, aineettoman pääoman ja yritystoiminnan vahvistaminen.

Muu keskeinen kehittäminen kohdistuu 4) osaamistason laajapohjaiseen nostamiseen ja valikoivaan osaamisen kärkien tukemiseen, 5) julkisen sektorin uudistamiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyön tiivistämiseen sekä 6) t&k-rahoituksen riittävyyteen ja kohdentamiseen. Näihin pääkohtiin liittyvät linjaukset ja konkreettiset toimet on esitetty neuvoston asiakirjassa.

T&i-toiminnan rahoitusta vahvistetaan kansainväliseen kilpailuun vastaamiseksi, painottaen sen kohdentumista Suomen talouden, työllisyyden ja osaamisen parantamiseen. Tämä on tärkeä viesti valtion sitoutumisesta tietoon ja osaamiseen perustuvan yhteiskunnan kehittämiseen. Suomen tutkimusmenojen viime vuosien laskusuunta käännetään takaisin nousuun.

Uudistamisohjelman toteuttamiseksi neuvosto suosittelee, että valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta korotetaan kaudella 2015–2020 reaalisesti keskimäärin 2 % vuodessa. Tämä tarkoittaisi 210 miljoonan euron reaalista korotusta vuoden 2015 tasosta vuosikymmenen loppuun mennessä. Rahoituksella tuetaan laadukasta t&i-toimintaa, puretaan tehottomia rakenteita, lisätään kokeiluja ja tehostetaan tutkimustulosten hyödyntämistä. Tavoitteita ovat uusien kasvulähteiden hakeminen, kansallisten kilpailuetujen edelleen vahvistaminen ja kansainvälisesti vetovoimaisten osaamiskeskittymien luominen.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto seuraa esitettyjen suositusten toteutumista. Syksyllä 2015 neuvosto antaa arvionsa ja tekee esitykset tarpeellisista jatkotoimista.

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015–2020 -linjaus on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/tutkimus-_ja_innovaationeuvosto/liitteet/TIN2014.pdf

Lisätietoja: pääsuunnittelija Kai Husso, p. 0295 063 683, työ- ja elinkeinoministeriö ja pääsuunnittelija Tuomas Parkkari, p. 0295 330 244, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä. Neuvosto käsittelee t&i-politiikan suuntaamista ja yhteensovittamista sekä valmistelee tätä koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Neuvosto tekee toimialansa politiikkalinjauksen kerran toimikaudellaan.

 
Sivun alkuun