Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion puhe Suomen UNICEF ry:n tapahtumassa lapsen oikeuksista suomalaisyritysten liiketoiminnassa ja sijoittamisessa

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2024 9.50
Puhe

Arvoisat Suomen UNICEFin jäsenet, yrityskentän, julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat, hyvät kutsuvieraat ja kuulijat.

On miellyttävää nähdä näin suuri joukko osallistujia täällä Milttonilla tänään. Osallistujia on niin yritysmaailmasta, julkiselta sektorilta kuin järjestökentältä. Haluan kiittää Suomen UNICEF ry:tä tämän tilaisuuden järjestämisestä. Tämä tapahtuma korostaa suomalaisessa yhteiskunnassamme vallitsevaa läpileikkaavaa arvostusta ja mielenkiintoa lasten oikeuksia kohtaan. Kiitokset vielä UNICEFille kunniasta toimia tilaisuuden avauspuhujana.

UNICEF on Suomelle tärkeä kumppani, jonka kanssa yhteistyömme on alkanut jo järjestön perustamisesta vuonna 1946. Tuohon aikaan roolimme UNICEFissa oli varsin erilainen. Isänmaamme toipui sotien aikaisista taisteluista: köyhyys, puute ja nälkä olivat läsnä Suomessa. Suomen lapset olivat UNICEFin ensimmäisten avunsaajien joukossa. UNICEFin apu keskittyi aluksi suomalaisten lasten ravitsemuksen parantamiseen. Apu saatiin kohdennettua tehokkaasti, sillä sodasta huolimatta vahvuutenamme oli hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, jossa suomalaiset viranomaiset, yritykset ja järjestökenttä puhalsivat yhteen hiileen.

Avustustoiminta voitiinkin päättää Suomessa jo vuonna 1951. Heti samana vuonna maamme silloinen hallitus aloitti UNICEFin toiminnan tukemisen kymmenen tuhannen dollarin vuositasolla. Suomen nousu sotien kärsimysten jälkeen avunsaajasta antajaksi on historiallinen menestystarina.

Suomen UNICEF on yritysyhteistyön edelläkävijä, joka tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisen yrityskentän kanssa ja enenevässä määrin myös sijoittajien kanssa. Suuria tavoitteita ei saavuteta ilman yksityisten yritysten ja sijoittajien panosta. Tarvitaan investointeja ja kauppaa. Maailman köyhät maat eivät halua olla riippuvaisia muiden avusta, vaan kehittyä kaupallisten suhteiden kautta.

Yritysten ihmisoikeustietoisuuteen liittyvät keskeisesti lapsen oikeudet. Jokaisella yrityksellä on suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin. Lapsissa on yhteiskuntien tulevaisuus. Tänään julkaistaan selvitys, jossa Suomen UNICEF on kartoittanut, miten lapsen oikeudet toteutuvat viidessäkymmenessä suuressa suomalaisessa pörssiyrityksessä – missä asioissa yritykset suoriutuvat hyvin ja missä on parannettavaa.

UNICEFin ja Suomen välinen yhteistyö on syventynyt Helsinkiin vuonna 2022 perustettujen kahden uuden keskuksen kautta. Oppimisinnovaatioiden ja innovatiivisen rahoituksen keskukset keskittyvät uusien ratkaisujen kehittämiseen ja levittämiseen osana UNICEFin kansainvälistä toimintaa.

Oppimisinnovaatioiden keskuksen toiminta Suomessa vahvistaa maamme profiilia koulutuksen alalla. Keskuksen kautta pyrimme tukemaan kansainvälisen oppimiskriisin ratkaisuja nykyaikaisilla oppimiskeinoilla ja edistämään UNICEFin yhteistyötä koulutusteknologiayritysten kanssa.

Innovatiivisen rahoituksen keskus puolestaan kehittää uusia rahoitusmalleja ja edistää yksityisen rahoituksen entistä suurempaa hyödyntämistä UNICEFin työssä. Toivon, että keskuksista muodostuu kiinnostavia yhteistyökumppaneita niiden aloilla toimiville suomalaisille yrityksille ja sijoittajille. Olen puhunut myös UNICEFin pääjohtaja Catherine Russellin kanssa näiden keskusten hyödyistä.

Tänään esitellään innovatiivisen rahoituksen keskuksen kehittämä Child Lens Investing Framework, joka tarjoaa finanssisektorille yhtenäiset periaatteet lapsen oikeuksien huomioimiseksi sijoittamisessa. Tämä on hyvä esimerkki keskusten työstä.

Hyvät kuulijat,

UNICEF rakentaa yritysten kanssa molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollistetaan pysyvien vaikutusten luominen lapsille ja yhteiskunnille. Suomen UNICEFin yrityskumppanit tukevat UNICEFin pitkäjänteistä kehitystyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi eri maissa.

Esimerkkeinä suomalaisista yrityskumppanuuksista haluan mainita yritysvastuuhanke Ahlström Collective Impactin ja Nokian. On tärkeää, että suomalaisyritykset haluavat olla mukana rakentamassa parempaa kasvuympäristöä lapsille.

Ahlström Collective Impact eli ACI on yhteistyömalli, joka kokoaa samaan verkostoon kuuluvat yritykset ja säätiöt tekemään yhteistyötä lapsen oikeuksien hyväksi. ACI muun muassa ohjaa jäsenyrityksiltään saamaansa rahaa UNICEFin työlle laadukkaan koulutuksen edistämiseksi, kuten kehittyvien maiden opettajankoulutukseen.

Nokia toteuttaa UNICEFin kanssa useita koulutukseen keskittyviä ohjelmia eri puolilla maailmaa. Ohjelmien tavoitteena on kaventaa digitaalista kuilua koulutuksen, digi- ja elämäntaitojen sekä verkkoyhteyksien avulla. Esimerkiksi Senegalissa Nokia tukee UNICEFin kautta digitaalisten taitojen opetusta julkisissa kouluissa. Hankkeessa parannetaan myös koulujen ICT-laitteita ja verkkoyhteyksiä.

Hyvät kuulijat,

Yritysyhteistyön äärellä kohtaavat niin yritysten liiketoimintatavoitteet ja brändihyöty kuin UNICEFin lapsen oikeuksien tavoitteet. Yritysyhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Yritysyhteistyö inspiroi, kehittää ja yhdistää.

Tervetuloa tähän Suomen UNICEFin tapahtumaan.

Toivotan hyviä keskusteluja lasten oikeuksien parissa.