Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ulkoministerin kommentit viime päivien keskusteluun ja esitettyihin kysymyksiin

Ulkoministeriö 6.12.2019 13.11
Uutinen

Ulkoministerin vastaus

ISIS:n hallinnon kaaduttua Syyriassa jäljelle on jäänyt kysymys, mitä tehdään alueelle jääneiden siviilien kanssa. Al-Holin leirillä olevat suomalaiset naiset ja lapset ovat tilanteessa, joka on aivan poikkeuksellinen. He eivät itse pysty vaikuttamaan tilanteeseensa.

Olen ministerinä käynyt jatkuvaa keskustelua asiasta myös pohjoismaisten ja EU-ministerikollegoideni kanssa. Leirillä on monien maiden kansalaisia, ja jotkut maat ovat kansalaisiaan pystyneet auttamaan. Sellaisten ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen, jotka turvaisivat lasten edun toteutumisen, on ulkoministeriön ja ulkoministerin vastuulla. Tällaista poikkeuksellista tilannetta koskevat monet eri lait ja kansainväliset sopimukset. Sen vuoksi olen eri vaiheissa useaan kertaan varmistanut toiminnan oikeudellisen pohjan.

Olen tämän viikon aikana joutunut vastaamaan erilaisiin syytöksiin ja väittämiin. Kaikki sai alkunsa uutisesta, jossa kerrottiin, että ulkoministeriöllä olisi menossa salainen operaatio, jolla Al-Holin leirillä olevat lapset erotetaan äideistään ja tuodaan Suomeen. Tässä yhteydessä puhuttiin jopa virkamiehen painostamisesta. Tämä uutinen oli virheellinen. Tällaista hanketta lasten erottamiseksi äideistään ei ole vireillä, ja ulkoministeriö on jo mm. 18.9.2019 vastauksessaan oikeuskanslerille kertonut, mitä oikeudellisia ongelmia tällaiseen ratkaisuun sisältyisi.

Sen jälkeen ongelmaksi julkisuudessa nostettiin se, että ulkoministeriössä eri henkilö kuin konsulipäällikkö hoitaa Al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilannetta sekä yhteyksiä muihin viranomaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin tässä asiassa. Tämän toimeksiannon olen tehnyt 23.10.2019 nimeämällä ulkoministerin väliaikaisen erityisedustajan. Erityisedustajan tehtävänanto valmisteltiin yhteistyössä hallinnollisen alivaltiosihteerin ja hallintojohtajan kanssa. Hallituksen iltakoulun yhteydessä ulkoministeriön toimintalinjaus tuotiin tiedoksi valtioneuvoston jäsenille oikeuskanslerin läsnäollessa 31.10.2019.

Näiden julkisuudessa olevien virheellisten tietojen korjaamisen sekä toiminnan laillisuuden arvioinnin jälkeen on julkisuudessa nostettu ongelmaksi työilmapiiri ulkoministeriössä. Ilmapiiriin liittyvien ongelmien korjaamisesta kannan ministerinä täyden vastuun.

Ennen ministerikauttani maaliskuussa 2019 valmistui ulkoministeriössä kattava ulkopuolinen selvitys työilmapiiristä. Selvitys nosti voimakkaasti esiin lukuisia ongelmia. Näihin pitkään jatkuneisiin ongelmiin ilmoitin ministerikauteni alussa suhtautuvani erittäin vakavasti. Tähän olen edelleen sitoutunut. Ministeriön täytyy olla kaikille työntekijöille hyvä paikka tehdä työtä suomalaisten hyväksi. Nyt syntyneen keskustelun myötä työilmapiirin parantaminen on entistä kiireellisempi asia. Tartun tähän viipymättä.

Ulkoministeriön työntekijät tekevät työtään vaikeita tilanteita ratkoen ja kovissa paikoissa sotien, konfliktien ja moninaisten globaalien haasteiden maailmassa. Arvostan heidän työtään suunnattoman paljon.

Haluan toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille ulkoasiainhallinnon Suomessa ja ulkomailla oleville työntekijöille.

Pekka Haavisto
ulkoministeri

6.12.2019

Palaa sivun alkuun