Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Ett nytt center för fredsmedling inrättas vid utrikesministeriet

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2020 12.25 | Publicerad på svenska 24.8.2020 kl. 13.40
Pressmeddelande

Under de senaste tio åren har utrikesministeriet långsiktigt stärkt fredsmedlingens ställning internationellt och nationellt. Enligt regeringsprogrammet är fredsmedling en allt starkare prioritering i Finlands utrikespolitik. För att påskynda denna målsättning har utrikesminister Pekka Haavisto beslutat att inrätta ett center för fredsmedling vid utrikesministeriets politiska avdelning.

Centrets syfte är att stärka Finlands kompetens och kapacitet vad gäller fredsmedling, att samordna och systematisera utrikesministeriets egna åtgärder och att samordna samarbetet med andra aktörer. Fredsmedling kräver omfattande samarbete på flera nivåer: mellan stater, internationella och andra organisationer, informella aktörer och gräsrotsnivån. 

”Fred är ett område med mycket konkurrens och med många olika och olikartade aktörer. Utöver konflikter mellan länderna kräver spänningar och konflikter inom länderna allt större uppmärksamhet. Fredsmedlingscentret förankrar denna kunskap och know-how i utrikesministeriet”, säger utrikesminister Haavisto.

Centret för fredsmedling inrättas vid utrikesministeriets politiska avdelning och inleder sin verksamhet den 1 oktober 2020. Centret leds av utrikesrådet, ambassadör Teemu Turunen.

”Hållbar fred kan endast byggas om man ingriper i de politiska, ekonomiska och sociala problem som ligger bakom. Kopplingen till utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd är därför mycket viktig”, säger ambassadör Turunen.

Enligt regeringsprogrammet ska centret också främja finländares deltagande i internationella fredsmedlings- och dialogprocesser, utvecklandet av strukturer och kapacitet samt finansieringen av fredsprocesser.

Ytterligare information: Teemu Turunen, ambassadör, tfn 050 575 1953

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

 
Sivun alkuun