Hyppää sisältöön

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.7.2019 15.18
Uutinen

Uusi Hallituksen esitysten laatimisohjeet (HELO) on julkaistu Finlex-oppaana. Oppaalla korvataan samanniminen vuonna 2004 valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettu opas (oikeusministeriön julkaisu 2004:4), ja sitä käytetään valmisteltaessa hallituksen esityksiä ministeriöissä.

Kansliapäällikkökokous on hyväksynyt uudistetun oppaan kokouksessaan 20.5.2019. 

Uuden HELOn mukaisissa hallituksen esityksissä perusteluja ei enää jaotella yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin. Myös asioiden esittämisen järjestystä ja malliotsikointeja on jonkin verran muutettu. Ohjeissa on mallirakenne kolmea erilaista hallituksen esitystä varten.

Uusia ohjeita noudatetaan laadittaessa syyskaudella 2019 eduskunnalle annettavia hallituksen esityksiä. Aikaisempien ohjeiden mukaisia esityksiä voidaan kuitenkin antaa eduskunnalle vuodenvaihteeseen asti ja erityisen painavista syistä myöhemminkin. Suomen- ja ruotsinkielisiä fraasimalleja on käytettävä hallituksen esitysten käännöksissä.

Ohjeet on nyt ensimmäisen kerran julkaistu myös ruotsiksi.

Hallituksen esitysten laatimisohjeet Finlexissä suomeksi ja ruotsiksi.