Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtion toimet työmarkkinaratkaisun tukemiseksi

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.8.2013 14.59
Tiedote 354/2013

Hallitus pitää työmarkkinaratkaisusta syntynyttä neuvottelutulosta erittäin tärkeänä. Neuvottelutuloksen kattava hyväksyminen liittotasolla takaisi pitkäaikaisen palkkamaltin, jolla olisi huomattava työllisyyttä, kilpailukykyä ja talouden kasvua tukeva vaikutus.

Pääministeri Jyrki Katainen on erittäin tyytyväinen, että työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopuun maltillisesta keskitetystä palkkaratkaisusta.

- Työmarkkinajärjestöt osoittivat vastuullisuutta ja sopimisen kykyä. Järjestöt kantoivat hienolla tavalla vastuuta työpaikoista. Saavutettu palkkasopu luo yhdessä hallituksen eilen tekemien kasvua ja työllisyyttä tukevien budjettipäätösten sekä julkisen talouden suuntaa kääntävien rakennepoliittisten päätösten kanssa vahvan pohjan Suomen kilpailukyvyn ja talouden tervehtymiselle.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on myös tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen. Hän korostaa sopimisen tärkeyttä.

- Työmarkkinajärjestöt osoittivat isänmaallisuutta asettamalla yhteisen edun oman edun edelle. Saavutetulla sovulla vahvistetaan työllisyyttä, ostovoimaa ja kilpailukykyä. Sopiminen on aina ollut vahvuutemme. Ja tämä päivä osoitti sen jälleen. Toivottavasti tulevien viikkojen aikana sopimuksen taakse saadaan leveät hartiat.

Hallitus varautuu tekemään päätöksiä työmarkkinaratkaisun tukemiseksi. Hallituksen linjaukset ovat ehdollisia ja lopullinen arvio hallituksen puolelta tehdään siinä vaiheessa kun työmarkkinaratkaisu on liittosovellutusneuvottelujen jälkeen todettu riittävän kattavaksi. Hallitus sisällyttää mahdolliset päätöksensä täydentävään talousarvioesitykseen.

Hallituksen ehdolliset toimet ovat:

- Tuloveroperusteiden asteikkotarkistus tehdään 1,5 prosentin mukaan vuonna 2014 siten, että se ulottuu kaikille ansiotasoille kuitenkin niin, että tarkistusta ei tehdä yli 100 000 euron tuloille. Tällä ratkaisulla hallitus tukisi ostovoiman kehitystä hyvin maltillisten palkankorotusten oloissa.

- Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan.

- Väylämaksut puolitetaan ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi 2015-2017. Toimenpiteillä otetaan huomioon vuonna 2015 voimaanastuvan rikkidirektiivin ulkomaankaupalle aiheuttamat kustannukset.

- Työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulokseen sisältyy työttömyysturvan 300 euron suojaosa. Tämä on linjassa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kanssa.

- Lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen seitsemästä päivästä viiteen päivään. Myös tällä toimenpiteellä pyritään edistämään lyhytaikaisen työn vastaanottamista.

Lisätietoja: valtiosihteeri Martti Hetemäki, p. 0295 530 292, pääministerin erityisavustaja Juha Kirstilä, p. 040 552 8200 ja valtiovarainministerin erityisavustaja Arto Virtanen, p. 044 537 0244

Sivun alkuun