Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 1.2.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 31.1.2024 15.12
Tiedote 49/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Finanssineuvos Kimmo Viertola, p. 0295 160 026
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri
- Valtioneuvoston kirjelmä assosiaatiosopimuksesta Euroopan unionin sekä Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan välillä

Lakimies Ville Salmi, p. 0295 350 029
- Valtuuskunnan asettaminen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista koskevan kahdenvälisen sopimuksen neuvottelemiseksi Suomen ja Brasilian välille

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, p. 0295 150 139
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiiviin (EU) 2015/2302 (matkapakettidirektiivi) muuttamiseksi matkustajien suojelun tehostamiseksi sekä direktiivin tiettyjen näkökohtien yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi

Lainsäädäntöneuvos Kalle Mäenpää, p. 0295 150 063
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajan oikeuksista multimodaalisten matkojen yhteydessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitussihteeri Ville Toro, p. 0295 330 192
- Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 5.2.2024–4.2.2028

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies, p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 0295 162 182
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen aikana

Erityisasiantuntija Tiina Pullola, p. 0295 162 108
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Osastopäällikkö Sini Wirén, p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta matkustajanoikeuksien tehokkaamman toimeenpanon edistämiseksi unionissa

Yksikön johtaja Pyry Takala, p. 0295 342 384
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tavaroiden intermodaalikuljetusten tukikehystä ja ulkoisten kustannusten säästöjen laskemista koskevasta ehdotuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erityisasiantuntija Liisa Mäenpää, p. 0295 163 223
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen