Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.5.2024 15.13
Tiedote 254/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Osastopäällikkö Maija Strandberg, p. 0295 160 981
- Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. 0295 160 039
- Muutos lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän kokoonpanossa

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallitusneuvos Ville Koponen, p. 0295 530 504
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Budjettineuvos Timo Hattinen, p. 0295 530 157
- Eduskunnan kirjelmä EK 11/2024 vp VTV:n erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2023 (K 21/2023 vp)

Finanssineuvos Sami Napari, p. 0295 530 328
- Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Finanssineuvos Kristina Sarjo, p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustus Pohjoismaiden investointipankin hallituksessa

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 342 532
- Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän toimikauden jatkaminen

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaan kansainväliseen säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyistä muutoksista sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevasta kansainvälisestä turvallisuussäännöstöstä
- Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön ja kansainväliseen kemikaalisäiliöalussäännöstöön tehdyistä muutoksista

Hallitussihteeri Veikko Vauhkonen, p. 0295 342 168
- Hallituksen esitys eduskunnalle kyberturvallisuusdirektiivin (NIS 2 -direktiivi) täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ylitarkastaja Joona Huhtakangas, p. 0295 342 131
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Kari Klemm, p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. 0295 064 922
- Ehdokkaiden nimeäminen Ahvenanmaan varsinaiseksi ja varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2025

Hallitusneuvos Petra Metsälä, p. 0295 047 422
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Terhi Tulkki, p. 0295 163 229
- Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta

Ympäristöministeriö

Hallitussihteeri Johanna Routio, p. 0295 250 137
- Valtioneuvoston asetus mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista