Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.12.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.12.2023 15.15
Tiedote 594/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. 0295 160 366
- Strategisen tutkimuksen teema-alueet vuodelle 2024

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan valtuuskunnan jäsenen varajäsenen määrääminen

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Jari Salokoski, p. 0295 530 437
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 77/2023 vp; EV 77/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallintojohtaja Jussi-Pekka Moisio, p. 0295 330 270
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2024
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Anna Vaalasranta, p. 0295 162 254
- Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Hallitussihteeri Karin Cederlöf, p. 0295 162 063
- Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342 105
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2023 vp; EV 76/2023 vp)

Ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2024 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, p. 0295 047 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 52/2023 vp; EV 75/2023 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 ja 33 §:n muuttamisesta (HE 71/2023 vp; EV 50/2023 vp)

Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, p. 0295 047 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 53/2023 vp; EV 65/2023 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2023 vp; EV 66/2023 vp)
- Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, p. 0295 163 185
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta (HE 56/2023 vp; EV 79/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta (HE 75/2023 vp; EV 84/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 73/2023 vp; EV 83/2023 vp) b) Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman