Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.9.2014 12.11
Tiedote 356/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Oikeusministeriö

Matti Vartia, hallitussihteeri p. 050 591 1897
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Timo Makkonen, erityisasiantuntija p. 0295 150 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Sisäministeriö

Päivi Pietarinen, ylitarkastaja p. 0295 488 257
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

Puolustusministeriö

Tuomas Venho, hallitussihteeri p. 0295 140 414
- Kauttakuljetusluvan myöntäminen Chilen ilmavoimille

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Niina Hannonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 454
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aino Still, hallitussihteeri p. 0295 330 396
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään nimittäminen

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta

Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 325
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 532
- Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiina Ingman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 656
- Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman korottaminen ja uusien osakkeiden merkitseminen

Mikko Ojala, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 063 506
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pasi Korhonen, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 163 649
- Valtuuskunnan asettaminen Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 64. aluekomitean kokoukseen Kööpenhaminassa 15.-18.9.2014

Ympäristöministeriö

Anneli Karjalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 117
- Valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Jaana Junnila, hallitussihteeri p. 0295 250 107
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta

hallitus
Palaa sivun alkuun