Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2023 15.13
Tiedote 117/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Jussi Tanner, konsulipäällikkö p. 0295 350 663
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta tiedustelulainsäädännöstä (VNS 11/2021 vp - EK 70/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 054
- Jälleenvientiluvan myöntäminen Virolle Ukrainaan

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2023 lisätalousarvioksi (HE 325/2022 vp; EK 83/2022 vp)

Anu Rajamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 398
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Katri Niskanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 373
- Valtioneuvoston periaatepäätös työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen strategiasta

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 18.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja p. 0295 250 023
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Karin Cederlöf, hallitussihteeri p. 050 522 9146
- Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta
- Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Sivun alkuun