Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.3.2014 10.34
Tiedote 105/2014

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn assosiaatiosopimuksen poliittiset osat, joihin sisältyvät johdanto, 1 artikla, I osasto, II osasto ja VII osasto sekä loppuasiakirja. (UM osastopäällikkö Terhi Hakala 0295 350 545)

Palaa sivun alkuun