Hyppää sisältöön

Verkostojohtamisen opas tarjoaa käytännön neuvoja verkostotyöhön ryhtyvälle

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 15.5.2019 8.52
Uutinen

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan tiiviisti verkostotyön perusteista sekä annetaan käytännön vinkkejä verkostoissa toimimiseen.

Verkoston lisäarvo syntyy jäsenten yhteisen työskentelyprosessin lopputuloksena. Verkostotyö on yhteisen tietoisuuden ja todellisuuden rakentamista sekä yhteisen näkemyksen pohjalta toimimista. Paras lopputulos syntyy, kun työskentely on moniäänistä, systeemistä ja vuorovaikutuksessa edelleen kehittyvää.

Verkostojohtamisen opas sisältää käytännönläheisiä neuvoja verkostojen toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen, ja sen sisältöä voi soveltaa monenlaiseen työhön. Oppaassa ei käsitellä verkoston hallinnolliseen tai juridiseen puoleen liittyviä asioita, vaan keskitytään ennen kaikkea verkostotoiminnan toiminnalliseen ja yhteisölliseen puoleen.

Onko asiantuntijalla lupa työskennellä verkostoissa?

"Verkostotyön lähtökohtana on vapaaehtoinen, vastavuoroinen ja itseorganisoituva yhteistyösuhde. Muutoksen ei aina tarvitse lähteä rakenteista. Toimintatapojen muuttaminen voi joskus olla tehokkaampaakin", kertoo toimialajohtaja Aino Jalonen valtioneuvoston kansliasta. Aino Jalonen on perehtynyt verkostotyöhön Sitran Siilonmurtaja -hankkeen yhteydessä. Hankkeessa todettiin, että verkostotoiminnan laadun kehittämiselle on ilmeinen tarve.

"Käsiteltävät asiat ovat entistä monimutkaisempia. Puhutaan ilmiölähtöisyydestä, joka haastaa perinteisen hierarkkisen ja siiloutuneen organisoitumistavan. Vain yhden toimialan tiedoilla ja taidoilla ei enää ratkota ongelmia. Verkostotyön osaaminen on yhä tärkeämpää", sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee korostaa.

Päivi Sillanaukee ja Aino Jalonen kannustavat valtionhallinnon henkilöstöä systemaattiseen verkostotyöhön. Työryhmissäkin voi työskennellä verkostomaisesti. Myös organisaation johdon pitää tukea verkostomaista työskentelyä, jotta asiantuntijat uskaltavat ja voivat toimia uudella tavalla, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sillanaukee ja Jalonen keskustelevat verkostotyön perusteista lisää videolla.

Lisää valmennusta tulossa kesän ja syksyn aikana

Kesäkuun 7. päivänä on valtionhallinnolle suunnattu työpajatyyppinen tilaisuus Verkostojen vahvuus muuttuvassa työssä. Tilaisuuden avajaispuheen pitää pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Valmennusta verkostojohtamiseen ja verkostotyöhön on tulossa myöhemmin lisää ja lisäksi digitaalista oppimateriaalia valtion digitaaliseen oppimisympäristöön eOppivaan.

Tutustu oppaaseen: Verkostojohtamisen opas

Lisätietoja: