Hyppää sisältöön

Voiman Venäjä –raportti valottaa Venäjän nykytilaa ja tulevaisuutta

Ulkoasiainministeriösisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2019 9.50
Uutinen

Voiman Venäjä -raportti tarkastelee Venäjän nykytilaa ja tulevaisuutta turvallisuuden näkökulmista.

Raportti on jatkoa kerran hallituskaudessa tilatulle puolustusministeriön Venäjä –selvitykselle: Haasteiden Venäjä ilmestyi vuonna 2008 ja Muutosten Venäjä vuonna 2012.

Voiman Venäjä –raportti toteutettiin puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön toimeksiannosta, ja puolustusministeriön koordinoimana.

Raportin tavoitteena on lisätä turvallisuutta koskevaa tietoisuutta ja ymmärrystä Venäjästä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää alan tutkimusosaamista ja tutkimusyhteistyötä. Osallistujina oli myös opiskelijoita ja uransa alussa olevia nuoria tutkijoita, jotka saivat työskentelyssä arvokasta oppia. Hankkeessa yhdistyivät myös tutkijoiden ja viranomaisten välinen osaaminen, ja tätä yhteistyötä kehitetään jatkossa entistä järjestelmällisemmin.

Hankkeessa keskityttiin kolmeen pääteemaan: Venäjän ulkopolitiikka, sotilaallinen puolustus ja puolustusteollisuuden resurssit ja sisäinen kehitys.

Kolmen teemaryhmän työskentelyyn osallistui vuoden aikana yli 40 asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja viranomaistahoilta.

Teemaryhmien tehtävä oli arvioida ilmiön nykytilaa ja muutos- ja jatkuvuustekijöitä. Lisäksi tarkasteltiin vaikutuksia Venäjän vakauteen ja Suomi-Venäjä -suhteisiin sekä vaikutuksia Suomen, lähialueen ja kansainvälisen turvallisuuden kannalta. Hankkeessa toteutettiin myös Venäjän tulevaisuutta luotaava ennakointityöskentely.

Raportti on hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden työskentelyn tulosta, ja kukin teemaryhmä vastaa omasta luvustaan annetun tehtävänannon perusteella. Raportti ei siten edusta valtionhallinnon näkemystä.

LIITE: Voiman Venäjä -raportin pääviestit teemoittain (ulkopolitiikka, sotilaallinen puolustaminen ja puolustusteollisuuden resurssit ja sisäinen kehitys sekä Venäjän tulevaisuudet).

Voiman Venäjä –raportti

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat:
Erityisasiantuntija, Terhi Ylitalo, puh. 0295 140 143
Erityisasiantuntija, Aleksi Kuutio puh. 0295 140 128