FI SV EN

Selvitys: Eurooppalaisissa hallintorakenteissa suurta maakohtaista vaihtelua

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.9.2016 12.05
Tiedote 388/2016

Tiistaina 20. syyskuuta julkaistun selvityksen mukaan eurooppalaiset hallintorakenteet eroavat suuresti toisistaan. Erot koskevat erityisesti valtionhallinnon laajuutta, aluehallinnon rakenteita sekä julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämistä. Yksityiskohtainen valtionhallinnon rakenteen tarkastelu toi esille myös eroja ministeriöiden hallinnon ohjaamiseen liittyvässä roolissa, valtionhallinnon yksiköiden määrässä ja toiminnan rahoituksessa.

Åbo Akademin laatimassa Eurooppalaiset hallintorakenteet vertailussa -selvityksessä tarkasteltiin kahdeksan EU-jäsenmaan hallintorakenteita. Pohjoismaiden lisäksi vertailussa olivat mukana Alankomaat, Iso-Britannia, Viro, Portugali ja Kroatia. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, miten valtioneuvosto-tason alainen hallinto on organisoitu vertailumaissa suhteessa koko julkishallinnon keskeisiin hallintorakenteisiin. Selvityksessä pyritään valottamaan sitä, miten nämä erilaiset hallintomallit suhteutuvat Suomeen ja mitä opittavaa suomalaisella hallinnonuudistuksella voi olla näistä. Selvitys liittyy hallitusohjelman mukaisten keskushallinnon uudistuksen ja maakuntauudistuksen tietotarpeisiin.  

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät ovat muutoksessa, näin myös Suomessa

Suomi kuuluu kiinteästi pohjoismaiseen hallintokulttuuriin. Samalla Suomi erottuu Pohjoismaista joidenkin seikkojen suhteen. Suomessa valtion virastorakenteen muuttaminen on hankalampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen ja Ruotsin virastojen asema suhteessa ohjaavaan ministeriöön on itsenäisempi kuin Tanskassa tai Norjassa. Samalla tavalla kuin Suomessa, tarkastelumaiden virastojen organisatorinen kirjo on laaja. Virastot ovat syntyneet eri aikoina ja eri tarkoituksiin.

Selvitys osoittaa, että Suomessa noudatetut kehittämislinjaukset heijastavat eurooppalaisia muutossuuntia. Valtionhallinnon yksiköiden lukumäärä on laskenut kaikissa tarkastelumaissa. Aluetasolla tyypillinen lakisääteinen alueorganisaatio on valtion aluehallinnon viranomainen. Näitä on useassa maassa muutettu valtakunnallisen toimivallan omaaviksi virastoiksi, kuten myös Suomessa on suunniteltu tehtävän. Missään tarkastelumaassa ei myöskään ole enää yhtenäistä valtion paikallishallintoa.

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet dosentti Pekka Kettunen, tutkija Siv Sandberg ja tutkija Cecilia Fredriksson Åbo Akademin julkishallinnon oppiaineessa.

Raportti on julkaistu sähköisesti osoitteessa tietokayttoon.fi/julkaisut/raportit

Hyvä valtionhallinto on koordinoitua ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin -Policy Brief

Lisätietoja: dosentti Pekka Kettunen, p. 050 564 4166, Åbo Akademi sekä tutkija Siv Sandberg, p. 0400-726 380, Åbo Akademi

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi