Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen esitys
Kertaluonteinen energiaveron lisäpalautus maatalouden harjoittajille

Valtiovarainministeriö 22.2.2018 13.31
Tiedote

Valtio tukee viime syksyn vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia 25 miljoonalla eurolla kompensoidakseen kohonneita kone- ja kuivatuskustannuksia. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksesta torstaina 22. helmikuuta.

Maatalouden harjoittajille palautetaan valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna viime vuoden aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksetaan 7,70 senttiä litralta ja se maksetaan säännönmukaisen energiaveron palautuksen yhteydessä syyskuun lopussa.

Lisäpalautuksen senttimäärää mahdollisesti tarkistetaan eduskuntakäsittelyn aikana maaliskuun alussa sitten, kun energiaveronpalautusten hakuaika vuodelta 2017 on päättynyt helmikuun lopussa.

Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään toukokuun alussa. Hallituksen esitykset julkaistaan Päätökset-sivulla

Hallitus päätti energiaveron lisäpalautuksesta viime lokakuussa kolmannen lisätalousarvion yhteydessä.

Hallitus päätti vuoden 2017 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä (tiedote 17.10)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 02955 30248, krista.sinisalo(at)vm.fi
Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi