Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Finland sände utkast till budgetplan för 2017 till EU

Finansministeriet 13.10.2016 14.05
Nyhet

Finland levererade sitt utkast till budgetplan för 2017 till EU-kommissionen den 13 oktober.

Till EU:s samordnade övervakningsförfarande hör utkast till budgetplaner. Utkasten till budgetplaner bör möjliggöra identifiering av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

I utkastet till budgetplan ska det ingå

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet och årets tilläggsbudgetar. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 17 oktober.

Utkast till budgetplan för 2017

Ytterligare information:

Jussi Huopaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30257, jussi.huopaniemi(at)vm.fi

Finanspolitiken